Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Đặt công cụ tìm kiếm mặc định của bạn

Bạn có thể sử dụng thanh địa chỉ làm hộp tìm kiếm. Hộp này tự động sử dụng Google, nhưng bạn cũng có thể đặt công cụ tìm kiếm mặc định khác.

Nếu công cụ tìm kiếm thường xuyên của bạn là Google rồi bỗng nhiên công cụ này bị thay đổi, máy tính của bạn có thể nhiễm phần mềm độc hại. Nhận trợ giúp khôi phục cài đặt Chrome của bạn.

Đặt công cụ tìm kiếm mặc định của bạn

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Trong phần "Tìm kiếm", bên cạnh công cụ tìm kiếm mặc định hiện tại của bạn, nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 4. Chọn công cụ tìm kiếm mặc định mới.

Nếu bạn đã cố gắng đặt công cụ tìm kiếm nhưng công cụ đó không hoạt động, có thể máy tính của bạn đã bị nhiễm phần mềm độc hại. Nhận trợ giúp khôi phục cài đặt Chrome của bạn.

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa công cụ tìm kiếm

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Trong phần "Tìm kiếm", nhấp vào Quản lý công cụ tìm kiếm.
 4. Trong "Các công cụ tìm kiếm khác", bạn có thể:
  • Thêm công cụ tìm kiếm: Điền vào các trường để thiết lập công cụ tìm kiếm.
  • Chỉnh sửa công cụ tìm kiếm: Nếu công cụ tìm kiếm được liệt kê, hãy chọn công cụ đó và chỉnh sửa các trường.
  • Xóa công cụ tìm kiếm: Chọn công cụ tìm kiếm và nhấp vào X xuất hiện ở cuối hàng.
  • Đặt công cụ tìm kiếm mặc định: Di chuột qua công cụ tìm kiếm và nhấp vào Đặt làm mặc định. (Nếu nút này không xuất hiện thì bạn có thể cần phải chỉnh sửa URL được liệt kê.)
 5. Nhấp vào Xong.
Xảy ra sự cố khi thêm hoặc chỉnh sửa công cụ tìm kiếm mới?

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn điền vào các trường thông tin:

 • Thêm công cụ tìm kiếm mới: Nhập nhãn cho công cụ tìm kiếm.
 • Từ khóa: Nhập phím tắt văn bản bạn muốn sử dụng cho công cụ tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng từ khóa để truy cập nhanh vào công cụ tìm kiếm qua thanh địa chỉ.
 • URL: Nhập địa chỉ web cho công cụ tìm kiếm. Để tìm địa chỉ web:
  1. Chuyển tới công cụ tìm kiếm mà bạn muốn thêm.
  2. Thực hiện tìm kiếm.
  3. Sao chép và dán địa chỉ web của trang kết quả tìm kiếm vào trường URL. Xin lưu ý rằng URL cho trang kết quả tìm kiếm khác với URL của trang web.
   • Ví dụ: http://www.google.com là URL để truy cập Google, nhưng tại đây bạn phải thêm URL cho trang kết quả tìm kiếm. Nếu bạn đã tìm kiếm "xyz" thì URL kết quả tìm kiếm của Google là http://www.google.com/search?q=XYZ.
  4. Thay thế cụm từ tìm kiếm trong URL bằng %s.
   • Ví dụ: Nếu đang sử dụng URL kết quả tìm kiếm của Google thì bạn sẽ kết thúc với http://www.google.com/search?q=%s làm URL công cụ tìm kiếm cuối cùng của mình. Khi bạn nhập một tìm kiếm vào thanh địa chỉ, %s sẽ tự động được thay thế bằng cụm từ tìm kiếm của bạn.
   • Lưu ý: Hãy nhớ đưa %s vào URL. Nếu không, bạn sẽ không thể đặt công cụ tìm kiếm này làm công cụ tìm kiếm mặc định của mình.


Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể chọn một công cụ tìm kiếm mặc định hoặc quản lý các công cụ tìm kiếm cho bạn. Tìm hiểu cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?