Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Đặt công cụ tìm kiếm mặc định của bạn

Bạn có thể sử dụng thanh địa chỉ làm hộp tìm kiếm. Hộp này tự động sử dụng Google, nhưng bạn cũng có thể đặt công cụ tìm kiếm mặc định khác.

Nếu công cụ tìm kiếm thường xuyên của bạn là Google rồi bỗng nhiên công cụ này bị thay đổi, máy tính của bạn có thể nhiễm phần mềm độc hại. Nhận trợ giúp khôi phục cài đặt Chrome của bạn.

Đặt công cụ tìm kiếm mặc định của bạn

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm tiếp đến Thêm Cài đặt.
 3. Trong phần "Tìm kiếm", bên cạnh công cụ tìm kiếm mặc định hiện tại của bạn, nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 4. Chọn công cụ tìm kiếm mặc định mới.

Nếu bạn đã cố gắng đặt công cụ tìm kiếm nhưng công cụ đó không hoạt động, có thể máy tính của bạn đã bị nhiễm phần mềm độc hại. Nhận trợ giúp khôi phục cài đặt Chrome của bạn.

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các công cụ tìm kiếm khác

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Trong phần "Tìm kiếm", nhấp vào Quản lý công cụ tìm kiếm.
 4. Trong "Các công cụ tìm kiếm khác", bạn có thể:
  • Thêm công cụ tìm kiếm: Trong "Công cụ tìm kiếm khác", ở phía dưới cùng, điền vào trường văn bản.
  • Chỉnh sửa công cụ tìm kiếm: Nhấp vào công cụ tìm kiếm. Chỉnh sửa các trường.
  • Xóa công cụ tìm kiếm: Trỏ vào công cụ tìm kiếm. Ở bên phải, nhấp vào Xóa Xóa.
  • Đặt công cụ tìm kiếm mặc định: Trỏ vào công cụ tìm kiếm và nhấp vào Đặt làm mặc định.
 5. Nhấp vào Hoàn tất.

Mẹo điền các trường

Trường "Thêm công cụ tìm kiếm mới"

Nhập nhãn hoặc tên cho công cụ tìm kiếm.

Trường "Từ khóa"

Nhập phím tắt văn bản mà bạn muốn sử dụng cho công cụ tìm kiếm. Bạn có thể nhập từ khóa trong thanh địa chỉ để sử dụng nhanh công cụ tìm kiếm.

Trường "URL"

Nhập địa chỉ web cho công cụ tìm kiếm. Để tìm địa chỉ web:

 1. Chuyển tới công cụ tìm kiếm mà bạn muốn thêm.
 2. Thực hiện tìm kiếm.
 3. Sao chép và dán địa chỉ web của trang kết quả tìm kiếm vào trường URL. Địa chỉ cho trang kết quả tìm kiếm khác với địa chỉ trang web.
  • Ví dụ: nếu bạn tìm tiếm "soccer", URL kết quả tìm kiếm của Google sẽ là http://www.google.com/search?q=soccer.
 4. Thay thế cụm từ tìm kiếm trong URL bằng %s.
  • Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng URL kết quả tìm kiếm của Google thì địa chỉ công cụ tìm kiếm của bạn sẽ là http://www.google.com/search?q=%s.

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể chọn một công cụ tìm kiếm mặc định hoặc quản lý các công cụ tìm kiếm cho bạn. Tìm hiểu cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?