Thiết lập công cụ tìm kiếm mặc định của bạn

Trong Google Chrome, thanh địa chỉ nằm ở đầu cửa sổ trình duyệt (đôi khi còn gọi là "omnibox") dài gấp đôi hộp tìm kiếm. Bạn có thể chỉ định công cụ tìm kiếm mà thanh địa chỉ sẽ sử dụng theo mặc định cho các tìm kiếm của mình.

Khi bạn khởi chạy Chrome lần đầu tiên sau khi cài đặt, một bong bóng gần thanh địa chỉ sẽ xuất hiện. Bong bóng này nhấn mạnh rằng bạn có thể tìm kiếm trực tiếp từ thanh địa chỉ bằng công cụ tìm kiếm mặc định, Google Tìm kiếm. Nếu bạn muốn thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định, nhấp Thay đổi để thiết lập công cụ tìm kiếm mới.

First run default search engine bubble

Thiết lập công cụ tìm kiếm mặc định của bạn

 1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Cài đặt
 3. Trong phần "Tìm kiếm", chọn công cụ tìm kiếm mà bạn muốn sử dụng từ trình đơn. Nếu công cụ tìm kiếm bạn muốn sử dụng không xuất hiện trong trình đơn, hãy nhấp vào Quản lý công cụ tìm kiếm.
 4. Trong hộp thoại Công cụ tìm kiếm xuất hiện, hãy chọn công cụ tìm kiếm bạn muốn sử dụng từ danh sách.
 5. Nhấp vào nút Đặt làm mặc định xuất hiện trong hàng.

Nếu công cụ tìm kiếm bạn muốn sử dụng không có trong danh sách này, trước hết, bạn có thể thêm công cụ đó làm tùy chọn công cụ tìm kiếm mới.

Nếu nút "Đặt làm mặc định" không xuất hiện cho công cụ tìm kiếm bạn đã chọn, bạn có thể cần phải chỉnh sửa URL của nút.

Sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hoặc ở trường? Quản trị viên mạng của bạn có thể chọn công cụ tìm kiếm mặc định cho bạn, trong trường hợp đó, bạn sẽ không thể chọn một công cụ tìm kiếm khác tại đây. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý

Một số mẹo khi tìm kiếm

 • Tìm kiếm trên thanh địa chỉ
  Cách nhanh nhất để thực hiện tìm kiếm trong Google Chrome là nhập cụm từ tìm kiếm của bạn vào thanh địa chỉ, sau đó nhấn Enter.
 • Tìm kiếm bằng nhấp chuột phải
  Đánh dấu phần văn bản hoặc hình ảnh bất kỳ trên trang web bằng con trỏ. Nhấp chuột phải (hoặc giữ phím control khi nhấp chuột trên máy Mac) và chọn tùy chọn thực hiện tìm kiếm trên phần văn bản hoặc hình ảnh được đánh dấu của bạn.
 • Dán và tìm kiếm
  Đánh dấu phần văn bản bất kỳ trên trang web bằng con trỏ và sao chép phần văn bản đó. Khi bạn đã sẵn sàng tìm kiếm, hãy nhấp chuột phải (hoặc giữ phím control khi nhấp chuột trên máy Mac) vào thanh địa chỉ và chọn Dán và tìm kiếm.

Xem các cách tìm kiếm khác trong Chrome.