ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ตั้งค่าเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณ

คุณสามารถใช้แถบที่อยู่เว็บ (แถบอเนกประสงค์) เป็นช่องค้นหาได้ แถบที่อยู่เว็บจะเรียกใช้ Google โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตั้งค่าเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นเป็นอย่างอื่นแทนได้

หากตามปกติแล้ว Google คือเครื่องมือค้นหาของคุณ แต่กลับมีเครื่องมือค้นหาอื่นมาแทน แสดงว่าคุณอาจมีมัลแวร์ โปรดขอรับความช่วยเหลือในการคืนการตั้งค่า Chrome

ตั้งค่าเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณ

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน คลิก "เพิ่มเติม" จากนั้น เพิ่มเติม การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ค้นหา" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นปัจจุบันของคุณ
 4. เลือกเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นใหม่

หากคุณพยายามตั้งค่าเครื่องมือค้นหาแล้ว แต่ไม่ได้ผล แสดงว่าคุณอาจมีมัลแวร์ โปรดขอรับความช่วยเหลือในการคืนการตั้งค่า Chrome

เพิ่ม แก้ไข หรือนำเครื่องมือค้นหาอื่นๆ ออก

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ค้นหา" ให้คลิกจัดการเครื่องมือค้นหา
 4. ภายใต้ "เครื่องมือค้นหาอื่นๆ" คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • เพิ่มเครื่องมือค้นหา: ในส่วน "เครื่องมือค้นหาอื่นๆ" ที่ด้านล่าง ให้กรอกข้อมูลในช่องข้อความ
  • แก้ไขเครื่องมือค้นหา: คลิกเครื่องมือค้นหา แก้ไขช่องเหล่านั้น
  • ลบเครื่องมือค้นหา: ชี้เมาส์ที่เครื่องมือค้นหา คลิก "นำออก" นำออก ทางด้านขวา
  • ตั้งค่าเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น: ชี้เมาส์ไปที่เครื่องมือค้นหา แล้วคลิกทำให้เป็นค่าเริ่มต้น
 5. คลิกเสร็จสิ้น

เคล็ดลับในการกรอกข้อมูลในช่อง

ช่อง "เพิ่มเครื่องมือค้นหาใหม่"

ป้อนป้ายกำกับหรือชื่อสำหรับเครื่องมือค้นหา

ช่อง "คีย์เวิร์ด"

ป้อนทางลัดของข้อความที่คุณต้องการใช้สำหรับเครื่องมือค้นหา คุณสามารถป้อนคีย์เวิร์ดในแถบที่อยู่เว็บเพื่อใช้เครื่องมือค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

ช่อง "URL"

ป้อนที่อยู่เว็บของเครื่องมือค้นหา เมื่อต้องการค้นหาที่อยู่เว็บ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่เครื่องมือค้นหาที่คุณต้องการจะเพิ่ม
 2. ทำการค้นหา
 3. คัดลอกที่อยู่เว็บของหน้าผลการค้นหาและนำไปวางในช่อง URL ที่อยู่ของหน้าผลการค้นหาจะแตกต่างจากที่อยู่ของเว็บไซต์
  • ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นหาว่า "ฟุตบอล" URL สำหรับผลการค้นหาของ Google จะเป็น http://www.google.com/search?q=ฟุตบอล
 4. พิมพ์ %s แทนที่ข้อความค้นหาใน URL
  • ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ URL ผลการค้นหาของ Google ที่อยู่สำหรับเครื่องมือค้นหาของคุณจะเป็น http://www.google.com/search?q=%s

หากคุณใช้ Chromebook ที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณอาจเลือกเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นหรือจัดการเครื่องมือค้นหาให้กับคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Chrome ที่มีการจัดการ

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร