ตั้งค่าเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณ

คุณสามารถใช้แถบที่อยู่เว็บ (แถบอเนกประสงค์) เป็นช่องค้นหาได้ แถบที่อยู่เว็บจะเรียกใช้ Google โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตั้งค่าเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นเป็นอย่างอื่นแทนได้

หากตามปกติแล้ว Google คือเครื่องมือค้นหาของคุณ แต่กลับเปลี่ยนไปแบบกะทันหัน แสดงว่าคุณอาจมีมัลแวร์ โปรดขอรับความช่วยเหลือในการคืนการตั้งค่า Chrome

ตั้งค่าเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณ

 1. ที่ด้านบนขวา ให้คลิกเมนู เมนู
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. ไปที่ส่วน "ค้นหา"
 4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง และเลือกเครื่องมือค้นหา

หากคุณพยายามตั้งค่าเครื่องมือค้นหาแล้ว แต่ไม่ได้ผล แสดงว่าคุณอาจมีมัลแวร์ โปรดขอรับความช่วยเหลือในการคืนการตั้งค่า Chrome

เพิ่ม แก้ไข หรือนำเครื่องมือค้นหาออก

 1. ที่ด้านบนขวา ให้คลิกเมนู เมนู
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. ไปที่ส่วน "ค้นหา"
 4. คลิกจัดการเครื่องมือค้นหา
 5. ภายใต้ "เครื่องมือค้นหาอื่นๆ" คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • เพิ่มเครื่องมือค้นหา: กรอกข้อมูลในช่องเพื่อตั้งค่าเครื่องมือค้นหา
  • แก้ไขเครื่องมือค้นหา: หากมีเครื่องมือค้นหาแสดงอยู่ ให้เลือกเครื่องมือค้นหาดังกล่าวและแก้ไขในช่อง
  • ลบเครื่องมือค้นหา: เลือกเครื่องมือค้นหาและคลิก X ที่ด้านท้ายสุดของแถว
  • ตั้งค่าเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น: วางเคอร์เซอร์เหนือเครื่องมือค้นหาและคลิกทำให้เป็นค่าเริ่มต้น (หากปุ่มไม่ปรากฏขึ้น คุณอาจต้องแก้ไข URL ที่แสดงอยู่)
 6. คลิกเสร็จสิ้น
หากมีปัญหาในการเพิ่มหรือแก้ไขเครื่องมือค้นหาใหม่

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่จะช่วยคุณในการกรอกช่องข้อมูล

 • เพิ่มเครื่องมือค้นหาใหม่: ป้อนชื่อของเครื่องมือค้นหา
 • คำหลัก: ป้อนข้อความสั้นๆ ที่คุณต้องการจะใช้สำหรับเครื่องมือค้นหา คุณสามารถใช้คำหลักเพื่อเข้าถึงเครื่องมือค้นหาผ่านแถบที่อยู่เว็บได้อย่างรวดเร็ว
 • URL: ป้อนที่อยู่เว็บของเครื่องมือค้นหา เมื่อต้องการค้นหาที่อยู่เว็บ ให้ทำดังนี้
  1. ไปที่เครื่องมือค้นหาที่คุณต้องการจะเพิ่ม
  2. ทำการค้นหา
  3. คัดลอกที่อยู่เว็บของหน้าผลการค้นหาและนำไปวางในช่อง URL โปรดอย่าลืมว่า URL ของหน้าผลการค้นหาจะแตกต่างจาก URL ของเว็บไซต์
   • ตัวอย่างเช่น http://www.google.com คือ URL ที่ใช้เข้าถึง Google แต่คุณควรเพิ่ม URL สำหรับหน้าผลการค้นหาด้วย หากคุณค้นหา "xyz" URL ผลการค้นหาของ Google ก็จะเป็น http://www.google.com/search?q=XYZ
  4. พิมพ์ %s แทนที่ข้อความค้นหาใน URL
   • ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ URL ผลการค้นหาของ Google คุณจะได้ http://www.google.com/search?q=%s เป็น URL ของเครื่องมือค้นหาขั้นสุดท้าย เมื่อคุณพิมพ์คำค้นหาในแถบที่อยู่เว็บ %s จะแทนที่ด้วยข้อความค้นหาของคุณโดยอัตโนมัติ
   • หมายเหตุ: โปรดดูว่าคุณได้ใส่ %s ใน URL แล้ว มิเช่นนั้นคุณจะไม่สามารถตั้งค่าเครื่องมือค้นหานี้เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นได้


หากคุณใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณอาจเลือกเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นหรือจัดการเครื่องมือค้นหาให้กับคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Chrome ที่มีการจัดการ

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม