ตั้งค่าเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณ

คุณสามารถใช้แถบที่อยู่เว็บ (แถบอเนกประสงค์) เป็นช่องค้นหาได้ แถบที่อยู่เว็บจะเรียกใช้ Google โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตั้งค่าเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นเป็นอย่างอื่นแทนได้

หากตามปกติแล้ว Google คือเครื่องมือค้นหาของคุณ แต่กลับมีเครื่องมือค้นหาอื่นมาแทน แสดงว่าคุณอาจมีมัลแวร์ โปรดขอรับความช่วยเหลือในการคืนการตั้งค่า Chrome

ตั้งค่าเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณ

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "เครื่องมือค้นหา" ถัดจาก "เครื่องมือค้นหาที่ใช้ในแถบที่อยู่" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 4. เลือกเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นใหม่

หากคุณพยายามตั้งค่าเครื่องมือค้นหาแล้ว แต่ไม่ได้ผล แสดงว่าคุณอาจมีมัลแวร์ โปรดขอรับความช่วยเหลือในการคืนการตั้งค่า Chrome

เพิ่ม แก้ไข หรือนำเครื่องมือค้นหาอื่นๆ ออก

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "เครื่องมือค้นหา" คลิกจัดการเครื่องมือค้นหา
 4. ค้นหา "เครื่องมือค้นหาอื่นๆ"
  • เพิ่ม: ที่ด้านขวาของ "เครื่องมือค้นหาอื่นๆ" คลิกเพิ่ม กรอกข้อมูลในช่องข้อความ แล้วคลิกเพิ่ม
  • ตั้งเป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น: ที่ด้านขวาของเครื่องมือค้นหา ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
  • แก้ไข: ที่ด้านขวาของเครื่องมือค้นหา ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข
  • ลบ: ที่ด้านขวาของเครื่องมือค้นหา ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำออกจากรายการ

เคล็ดลับในการกรอกข้อมูลในช่อง

ช่อง "เครื่องมือค้นหา"

ป้อนป้ายกำกับหรือชื่อสำหรับเครื่องมือค้นหา

ช่อง "คีย์เวิร์ด"

ป้อนทางลัดของข้อความที่คุณต้องการใช้สำหรับเครื่องมือค้นหา คุณสามารถป้อนคีย์เวิร์ดในแถบที่อยู่เว็บเพื่อใช้เครื่องมือค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

ช่อง "URL ที่มี %s ในตำแหน่งคำค้นหา"

ป้อนที่อยู่เว็บสำหรับหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา แล้วใช้ %s แทนที่ตำแหน่งที่เป็นคำค้นหา

วิธีค้นหาหรือแก้ไขที่อยู่เว็บของหน้าผลการค้นหา

 1. ไปที่เครื่องมือค้นหาที่คุณต้องการจะเพิ่ม
 2. ทำการค้นหา
 3. คัดลอกที่อยู่เว็บของหน้าผลการค้นหาและนำไปวางในช่อง URL ที่อยู่ของหน้าผลการค้นหาจะแตกต่างจากที่อยู่ของเว็บไซต์
  • ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นหาว่า "ฟุตบอล" URL สำหรับผลการค้นหาของ Google จะเป็น http://www.google.com/search?q=ฟุตบอล
 4. พิมพ์ %s แทนที่ข้อความค้นหาใน URL
  • ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ URL ผลการค้นหาของ Google ที่อยู่สำหรับเครื่องมือค้นหาของคุณจะเป็น http://www.google.com/search?q=%s

หากคุณใช้ Chromebook ที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณอาจเลือกเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นหรือจัดการเครื่องมือค้นหาให้กับคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Chrome ที่มีการจัดการ

Chrome author Jess

Jess เป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วย Jess ปรับปรุงบทความนี้โดยแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร