Nastavenie predvoleného vyhľadávacieho nástroja

Panel s adresou, ktorý sa nachádza v hornej časti okna prehliadača Google Chrome (niekedy je nazývaný aj „všeobecné pole“), slúži aj ako vyhľadávacie pole. Môžete určiť, ktorý vyhľadávací nástroj by mal panel s adresou pri vašom vyhľadávaní predvolene používať.

Po dokončení inštalácie sa pri prvom spustení prehliadača Chrome zobrazí vedľa všeobecného poľa bublina. Zdôrazňuje, že v predvolenom vyhľadávacom nástroji, vyhľadávaní Google, môžete hľadať priamo zo všeobecného poľa. Ak chcete svoj predvolený vyhľadávací nástroj zmeniť a nastaviť nový, kliknite na položku Zmeniť.

First run default search engine bubble

Nastavenie predvoleného vyhľadávacieho nástroja

 1. Kliknite na ponuku Chrome Chrome menu na paneli s nástrojmi prehliadača.
 2. Vyberte možnosť Nastavenia
 3. V sekcii Vyhľadávanie vyberte požadovaný vyhľadávací nástroj. Ak sa požadovaný nástroj v ponuke nezobrazil, kliknite na položku Spravovať vyhľadávacie nástroje.
 4. Zobrazí sa dialógové okno. Zo zoznamu, ktorý sa v ňom nachádza, vyberte požadovaný vyhľadávací nástroj.
 5. Kliknite na tlačidlo Nastaviť ako predvolený, ktoré sa zobrazí v riadku.

Ak sa požadovaný vyhľadávací nástroj v tomto zozname nenachádza, môžete ho najprv pridať medzi tieto vyhľadávacie nástroje ako novú možnosť.

Ak sa pri vybratom vyhľadávacom nástroji tlačidlo „Nastaviť ako predvolený“ nezobrazí, možno bude treba upraviť jeho adresu URL.

Používate zariadenie Chrome v práci alebo v škole? Mohlo sa stať, že správca siete už pre vás predvolený vyhľadávací nástroj zvolil. V takom prípade si tu nebudete môcť zvoliť iný nástroj. Viac informácií o používaní spravovaného zariadenia Chrome

Niekoľko tipov pre vyhľadávanie

 • Vyhľadávanie v paneli s adresou
  V prehliadači Google Chrome sa dá najrýchlejšie hľadať tak, že do panela s adresou zadáte hľadaný výraz a stlačíte kláves Enter.
 • Vyhľadávanie kliknutím na pravé tlačidlo myši
  Zvýraznite ľubovoľný text alebo obrázok na webovej stránke pomocou kurzora. Kliknite pravým tlačidlom myši (alebo stlačte kláves Ctrl a kliknite myšou v prípade počítačov Mac) a vyberte možnosť hľadať zvýraznený text alebo obrázok.
 • Vloženie a vyhľadávanie
  Pomocou kurzora zvýraznite na webových stránkach ľubovoľný text a skopírujte ho. Keď budete chcieť hľadať, kliknite pravým tlačidlom myši (alebo stlačte kláves Ctrl a kliknite myšou v prípade počítačov Mac) na panel s adresou a vyberte možnosť Vložiť a hľadať.

Prečítajte si o ďalších spôsoboch vyhľadávania v prehliadači Chrome.