تنظیم موتور جستجوی پیش‌فرض

می‌توانید از نوار آدرس (omnibox) به عنوان کادر جستجو استفاده کنید. نوار آدرس به صورت خودکار از Google استفاده می‌کند، اما می‌توانید موتور جستجوی پیش‌فرض دیگری را به جای آن تنظیم کنید.

اگر معمولاً Google موتور جستجوی شما است و به‌طور ناگهانی تغییر کرده است، شاید بدافزار داشته باشید. برای بازیابی تنظیمات Chrome راهنمایی دریافت کنید.

تنظیم موتور جستجوی پیش‌فرض

 1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
 2. در بالا چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس تنظیمات کلیک کنید؛
 3. در بخش «موتور جستجو»، در کنار «موتور جستجوی استفاده‌شده در نوار آدرس»، روی پیکان پایین پیکان پایین کلیک کنید؛
 4. موتور جستجوی پیش‌فرض جدیدی را انتخاب کنید.

اگر سعی دارید موتور جستجویتان را تغییر دهید اما موفق نمی‌شوید، ممکن است بدافزار داشته باشید. برای بازیابی تنظیمات Chrome راهنمایی دریافت کنید.

افزودن، ویرایش یا حذف موتورهای جستجوی دیگر

 1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
 2. در بالا چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس تنظیمات کلیک کنید؛
 3. در بخش «موتور جستجو»، روی مدیریت موتورهای جستجو کلیک کنید؛
 4. «سایر موتورهای جستجو» را پیدا کنید؛
  • افزودن: در سمت راست «سایر موتورهای جستجو»، روی افزودن کلیک کنید. فیلدهای نوشتاری را تکمیل کنید و روی افزودن کلیک کنید.
  • تنظیم به‌عنوان پیش‌فرض: در سمت چپ موتور جستجو، روی «بیشتر» بیشتر و سپس تنظیم به‌عنوان پیش‌فرض کلیک کنید.
  • ویرایش: در سمت چپ موتور جستجو، روی «بیشتر» بیشتر و سپس ویرایش کلیک کنید.
  • برداشتن: در سمت چپ موتور جستجو، روی «بیشتر» بیشتر و سپس برداشتن از فهرست کلیک کنید.

نکاتی درباره تکمیل فیلدهای نوشتاری

فیلد «موتور جستجو»

برچسب یا نامی برای موتور جستجو وارد کنید.

فیلد «کلید‌واژه»

میان‌بر متنی‌ دلخواهتان را برای موتور جستجو وارد کنید. با وارد کردن کلیدواژه در نوار نشانی، می‌توانید سریع از موتور جستجو استفاده کنید.

فیلد «نشانی وب با %s به جای پرسمان»

نشانی‌ وب صفحه نتایج موتور جستجو را وارد کنید و در جایی که پرسمان قرار می‌گیرد از %s استفاده کنید.

برای پیدا کردن و ویرایش نشانی وب صفحه نتایج:

 1. به موتور جستجویی که می‌خواهید اضافه کنید بروید.
 2. جستجویی انجام دهید.
 3. نشانی وب را از صفحه نتایج جستجو کپی و در فیلد نشانی وب جای‌گذاری کنید. نشانی‌ صفحه نتایج جستجو متفاوت از نشانی وب‌سایت است.
  • مثلاً، اگر «soccer» را جستجو کنید، نشانی وب نتایج جستجوی Google به این صورت است: http://www.google.com/search?q=soccer‏
 4. عبارت جستجو را در نشانی وب با %s جایگزین کنید.
  • مثلاً، اگر از نشانی وب نتایج جستجوی Google استفاده می‌کردید، نشانی موتور جستجو به‌ این صورت بود: http://www.google.com/search?q=%s‏

از Chromebook در محل کار یا تحصیل استفاده می‌کنید؟ شاید سرپرست شبکه شما موتور جستجوی پیش‌فرضی انتخاب کند یا موتورهای جستجو را برای شما مدیریت کند. با استفاده از دستگاه Chrome مدیریت‌شده آشنا شوید.