Nastavení výchozího vyhledávače

Adresní řádek v horní části okna prohlížeče Google Chrome (někdy se mu říká „omnibox“) slouží také jako vyhledávací pole. Můžete určit, pomocí kterého vyhledávače se budou dotazy zadané v adresním řádku vyhledávat.

Při prvním spuštění Chromu po instalaci se vedle omniboxu zobrazí bublina. Oznamuje, že můžete ve výchozím vyhledávači (Vyhledávání Google) vyhledávat přímo z omniboxu. Chcete-li změnit výchozí vyhledávač a nastavit nový, klikněte na příkaz Změnit.

First run default search engine bubble

Nastavení výchozího vyhledávače

 1. Klikněte na nabídku Chrome Chrome menu na liště nástrojů prohlížeče.
 2. Vyberte možnost Nastavení.
 3. V části Vyhledávání vyberte z nabídky vyhledávač, který chcete použít. Pokud chcete použít vyhledávač, který v seznamu není zobrazen, klikněte na tlačítko Spravovat vyhledávače.
 4. V dialogovém okně Vyhledávače vyberte ze seznamu vyhledávač, který chcete použít.
 5. Klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí, které se objeví v příslušném řádku.

Pokud chcete použít vyhledávač, který v seznamu chybí, je třeba jej nejdřív přidat jako nový vyhledávač.

Pokud se v řádku vybraného vyhledávače nezobrazuje tlačítko Nastavit jako výchozí, je možné, že budete muset upravit jeho adresu URL.

Používáte zařízení Chrome v práci nebo ve škole? Je možné, že výchozí vyhledávač vybírá správce sítě. V tom případě zde nebudete moci zvolit jiný vyhledávač. Další informace o práci se spravovaným zařízením Chrome

Několik tipů ohledně vyhledávání

 • Vyhledávání z adresního řádku
  Nejrychlejší způsob vyhledávání v prohlížeči Google Chrome představuje zadání vyhledávacího dotazu do adresního řádku a následné stisknutí klávesy Enter.
 • Vyhledávání pravým tlačítkem myši
  Zvýrazněte libovolný text nebo obrázek na webové stránce pomocí kurzoru. Klikněte pravým tlačítkem myši (v případě systému Mac klikněte při současném přidržení klávesy Control) a vyberte možnost vyhledání zvýrazněného textu nebo obrázku.
 • Vložení a vyhledání
  Zvýrazněte libovolný text na webové stránce pomocí kurzoru a zkopírujte jej. Klikněte pravým tlačítkem (v případě systému Mac klikněte při současném přidržení klávesy Control) na adresní řádek a zvolte možnost Vložit a vyhledat.

Přečtěte si o dalších způsobech vyhledávání v Chromu.