Задаване на основна търсеща машина

Можете да използвате адресната лента (полето за всичко) като поле за търсене. В нея по подразбиране се ползва Google, но вместо това можете да зададете друга основна търсеща машина.

Ако забележите неочаквани промени в търсещата си машина, може да имате злонамерен софтуер. Научете как да го премахнете.

Задаване на търсеща машина по подразбиране

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Кликнете върху стрелката надолу Стрелка за надолу под „Търсеща машина“ до „Търсеща машина, използвана в адресната лента“.
 4. Изберете нова търсеща машина по подразбиране.

Ако сте опитали да зададете търсеща машина, но не сте успели, може да имате злонамерен софтуер. Получете помощ за възстановяването на настройките на Chrome.

Добавяне, редактиране или премахване на други търсещи машини

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Под „Търсеща машина“ кликнете върху Управление на търсещите машини.
 4. Намерете „Други търсещи машини“.
  • Добавяне: Кликнете върху Добавяне вдясно от „Други търсещи машини“. Попълнете текстовите полета и кликнете върху Добавяне.
  • Задаване по подразбиране: Вдясно от търсещата машина кликнете върху „Още“ Още и след това Задаване като основна.
  • Редактиране: Вдясно от търсещата машина кликнете върху „Още“ Още и след това Редактиране.
  • Изтриване: Вдясно от търсещата машина кликнете върху „Още“ Още и след това Премахване от списъка.

Съвети за попълване на текстовите полета

Поле „Търсеща машина“

Въведете етикет или име за търсещата машина.

Полето „Ключова дума“

Въведете текстовата команда за пряк достъп, която искате да използвате за търсещата машина. Посредством тази ключова дума можете бързо да ползвате търсещата машина от адресната лента.

Поле „URL адрес с %s вместо заявка“

Въведете уеб адреса за страницата с резултати от търсещата машина, като използвате %s на мястото на заявката.

За да намерите и редактирате уеб адреса на страницата с резултати от търсенето:

 1. Отворете търсещата машина, която искате да добавите.
 2. Извършете търсене.
 3. Копирайте и поставете уеб адреса на страницата с резултатите от търсенето в полето за URL адрес. Адресът за страницата с резултатите от търсенето е различен от този на уебсайта.
  • Ако например извършите търсене за „футбол“, URL адресът на резултатите от търсенето с Google е https://www.google.bg/search?q=футбол.
 4. Заместете думата за търсене в URL адреса с %s.
  • Ако например използвате URL адреса на резултатите от търсенето с Google, адресът на търсещата ви машина ще бъде http://www.google.bg/search?q=%s.

Използвате Chromebook на работното си място или в учебно заведение? Системният ви администратор може да избере търсеща машина по подразбиране или да управлява търсещите ви машини вместо вас. Научете за използването на управлявано устройство с Chrome.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
237
false