Задаване на основна търсеща машина

Можете да използвате адресната лента (полето за всичко) като поле за търсене. В нея по подразбиране се ползва Google, но вместо това можете да зададете друга основна търсеща машина.

Ако забележите неочаквани промени в търсещата си машина, може да имате злонамерен софтуер. Научете как да го премахнете.

Задаване на основна търсеща машина

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Кликнете върху Търсеща машина.
 4. Кликнете върху стрелката надолу Стрелка за надолу до „Търсеща машина, използвана в адресната лента“.
 5. Изберете нова търсеща машина по подразбиране.

Ако сте опитали да зададете търсеща машина, но не сте успели, може да имате злонамерен софтуер. Получете помощ за възстановяването на настройките на Chrome.

Добавяне, редактиране или премахване на преки пътища за търсене в сайтове

 1. Отворете Chrome Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Вляво кликнете върху Търсеща машина и след това Управление на търсещите машини и търсенето в сайтовете.
 4. За да промените преките пътища за търсене в сайтовете:
  • Добавяне: Вдясно от „Търсене в сайтове“ кликнете върху Добавяне. След като попълните текстовите полета, кликнете върху Добавяне.
  • Редактиране: Вдясно от пряк път за търсене в сайт кликнете върху „Редактиране“ Edit.
  • Задаване като основно: Вдясно от пряк път за търсене в сайтовете кликнете върху „Още“ Още и след това Задаване като основна.
  • Деактивиране: Вдясно от пряк път за търсене в сайтовете кликнете върху „Още“ Още и след това Деактивиране.
  • Изтриване: Вдясно от пряк път за търсене в сайтовете кликнете върху „Още“ Още и след това Изтриване.

Съвети:

 • Можете да настроите преки пътища, за да търсите в конкретни сайтове.
 • Когато деактивирате пряк път за търсене в сайтове, той се премества в секцията „Неактивни преки пътища“.
 • В секцията „Неактивни преки пътища“ можете да намерите и други предложени сайтове. За да ги добавите към преките пътища за търсене в сайтове, кликнете върху Активиране.
  • Някои сайтове за търсене се показват в секцията „Неактивни преки пътища“ само след като сте търсили в този сайт.

Как да попълните текстови полета

Поле „Търсеща машина“

Въведете етикет или име за търсещата машина.

Поле „Пряк път“

Въведете текстовата команда за пряк достъп, която искате да използвате за търсещата машина. Посредством тази ключова дума можете бързо да ползвате търсещата машина от адресната лента.

Поле „URL адрес с %s вместо заявка“

Въведете уеб адреса за страницата с резултати от търсещата машина, като използвате %s на мястото на заявката.

За да намерите и редактирате уеб адреса на страницата с резултати от търсенето:

 1. Отворете търсещата машина, която искате да добавите.
 2. Извършете търсене.
 3. Копирайте и поставете уеб адреса на страницата с резултатите от търсенето в полето за URL адрес. Адресът за страницата с резултатите от търсенето е различен от този на уебсайта.
  • Ако например извършите търсене за „футбол“, URL адресът на резултатите от търсенето с Google е https://www.google.bg/search?q=футбол.
 4. Заместете думата за търсене в URL адреса с %s.
  • Ако например използвате URL адреса на резултатите от търсенето с Google, адресът на търсещата ви машина ще бъде http://www.google.bg/search?q=%s.

Използване на преки пътища за търсене от адресната лента

 1. Отворете Chrome Chrome на компютъра си.
 2. В адресната лента въведете текстовия пряк път, който създадохте за любимата си търсеща машина или сайт, в който да се търси.
 3. Натиснете интервал или Tab.
  • В настройките на Chrome можете да изберете дали клавишът Tab, или клавишът за интервал да активира адресната лента.
 4. Въведете дума за търсене.
 5. Натиснете Enter.

Използвате Chromebook на работното си място или в учебно заведение? Системният ви администратор може да избере търсеща машина по подразбиране или да управлява търсещите ви машини вместо вас. Научете за използването на управлявано устройство с Chrome.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
237
false