Задаване на основна търсеща машина и преки пътища за търсене в сайт

Можете да използвате адресната лента (полето за всичко), за да търсите в мрежата. В някои държави Google Търсене е основната търсеща машина на Chrome. В други е възможно да получите подкана да изберете основна търсеща машина. Можете да промените основната си търсеща машина по всяко време.

Ако забележите неочаквани промени в търсещата си машина, може да имате злонамерен софтуер. Научете как да го премахнете.

Задаване на основна търсеща машина

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно изберете „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Изберете Търсеща машина.
 4. Изберете стрелката за падащо меню Стрелка за надолу до „Търсеща машина, използвана в адресната лента“.
 5. Изберете нова търсеща машина по подразбиране.

Пояснения:

Управление на търсещите машини и преките пътища за търсене в сайтовете

Можете да добавяте, редактирате или премахвате преки пътища за търсене в сайтовете и да зададете основна търсеща машина.
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно изберете „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Вляво изберете Търсеща машина и след това Управление на търсещите машини и търсенето в сайтовете.
 4. За да промените преките пътища за търсене в сайтовете:
  • Добавяне: Вдясно от „Търсене в сайтове“ изберете Добавяне. След като попълните текстовите полета, изберете Добавяне.
  • Редактиране: Вдясно от пряк път за търсене в сайт изберете „Редактиране“ Edit.
  • Задаване като основно: Вдясно от пряк път за търсене в сайт изберете „Още“ Още и след това Задаване като основно.
  • Деактивиране: Вдясно от пряк път за търсене в сайт изберете „Още“ Още и след това Деактивиране.
  • Изтриване: Вдясно от пряк път за търсене в сайт изберете „Още“ Още и след това Изтриване.

Пояснения:

 • Можете да настроите преки пътища, за да търсите в конкретни сайтове.
 • Можете да редактирате или изключите преките пътища за отворените раздели, отметките и историята на сърфирането в търсенията в сайтове, но те не могат да бъдат изтрити.
 • Не можете да редактирате, изтривате или задавате Gemini като основна търсеща машина. Научете как да използвате уеб приложението Gemini, за да получите отговори в Chrome.
 • Когато деактивирате пряк път за търсене в сайт, той се премества в секцията „Неактивни преки пътища“.
 • В секцията „Неактивни преки пътища“ можете да намерите и други предложени сайтове. За да ги добавите към преките пътища за търсене в сайтове, изберете Активиране.
  • Някои сайтове за търсене се показват в секцията „Неактивни преки пътища“ само след като сте търсили в този сайт.

Попълване на текстовите полета

Поле „Търсеща машина“

Въведете етикет или име за търсещата машина.

Поле „Пряк път“

Въведете текстовата команда за пряк достъп, която искате да използвате за търсещата машина. Посредством тази ключова дума можете бързо да ползвате търсещата машина от адресната лента.

Поле „URL адрес с %s вместо заявка“

Въведете уеб адреса за страницата с резултати от търсещата машина, като използвате %s на мястото на заявката.

За да намерите и редактирате уеб адреса на страницата с резултати от търсенето:

 1. Отворете търсещата машина, която искате да добавите.
 2. Извършете търсене.
 3. Копирайте и поставете уеб адреса на страницата с резултатите от търсенето в полето за URL адрес. Адресът за страницата с резултатите от търсенето е различен от този на уебсайта.
  • Ако например извършите търсене за „футбол“, URL адресът на резултатите от търсенето с Google е https://www.google.bg/search?q=футбол.
 4. Заместете думата за търсене в URL адреса с %s.
  • Ако например използвате URL адреса на резултатите от търсенето с Google, адресът на търсещата ви машина ще бъде http://www.google.bg/search?q=%s.

Сродни ресурси

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню