Ορισμός προεπιλεγμένης μηχανής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή διευθύνσεων (κύριο πλαίσιο) ως ένα πλαίσιο αναζήτησης. Χρησιμοποιείται αυτόματα το Google, αλλά μπορείτε αντ' αυτού να ορίσετε μια άλλη προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης.

Εάν το Google είναι συνήθως η μηχανή αναζήτησής σας και ξαφνικά σταματήσει να είναι, ίσως έχετε προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό. Λάβετε βοήθεια με την επαναφορά των ρυθμίσεων του Chrome.

Ορισμός προεπιλεγμένης μηχανής αναζήτησης

  1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
  2. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
  3. Πατήστε Μηχανή αναζήτησης.
  4. Επιλέξτε τη μηχανή αναζήτησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Οι μηχανές αναζήτησης που επισκεφτήκατε και χρησιμοποιήσατε πρόσφατα μπορούν να προστεθούν ως επιλογές για την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησής σας.

Χρήση του Google ως προεπιλεγμένης μηχανής αναζήτησης

Όταν το Google είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησής σας, η τοποθεσία σας χρησιμοποιείται για τις αναζητήσεις στη γραμμή διεύθυνσης και στο Google. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινοποίηση της τοποθεσίας σας.

Για να διακόψετε τη χρήση της τοποθεσίας σας στις αναζητήσεις, απενεργοποιήστε την πρόσβαση του Chrome στην τοποθεσία σας:

  1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
  2. Βρείτε και πατήστε το Chrome.
  3. Πατήστε Τοποθεσία και μετά Ποτέ.