นำเข้าการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์อื่น

ในครั้งแรกที่คุณดาวน์โหลด Google Chrome จาก http://www.google.com/chrome ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ประวัติการเข้าชมและหน้าแรก จะถูกนำเข้าจากเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณไปยัง Google Chrome โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการนำเข้าการตั้งค่าเพิ่มเติม (เช่น บุ๊กมาร์ก เครื่องมือค้นหา และรหัสผ่านที่บันทึกไว้) หรือการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์อื่น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ปิดเบราว์เซอร์อื่นๆ ที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 2. เปิด Google Chrome
 3. คลิกเมนู Chrome Chrome menu บนแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์
 4. เลือก บุ๊กมาร์ก
 5. คลิก นำเข้าบุ๊กมาร์กและการตั้งค่า.
 6. ในช่องโต้ตอบ·"นำเข้าบุ๊กมาร์กและการตั้งค่า" ที่ปรากฏ ให้เลือกแอปพลิเคชันที่มีการตั้งค่าที่คุณต้องการนำเข้า
 7. คลิก นำเข้า

หากคุณมีบุ๊กมาร์กใน Chrome แล้ว บุ๊กมาร์กที่นำเข้าจะปรากฏในโฟลเดอร์ "บุ๊กมาร์กอื่นๆ" ที่ส่วนปลายของแถบบุ๊กมาร์ก หากคุณต้องการนำเข้าบุ๊กมาร์กจากแอปพลิเคชันที่ไม่อยู่ในรายการ ใช้การจัดการบุ๊กมาร์ก

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
 • ไม่มีประโยชน์เลย
 • ไม่มีประโยชน์มากนัก
 • มีประโยชน์บ้าง
 • มีประโยชน์มาก
 • มีประโยชน์มากที่สุด