ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

นำเข้าการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์อื่น

ในครั้งแรกที่คุณดาวน์โหลด Google Chrome จาก http://www.google.com/chrome ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ประวัติการเข้าชมและหน้าแรก จะถูกนำเข้าจากเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณไปยัง Google Chrome โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการนำเข้าการตั้งค่าเพิ่มเติม (เช่น บุ๊กมาร์ก เครื่องมือค้นหา และรหัสผ่านที่บันทึกไว้) หรือการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์อื่น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ปิดเบราว์เซอร์อื่นๆ ที่เปิดอยู่ทั้งหมด
  2. เปิด Google Chrome
  3. คลิกเมนู Chrome เมนู บนแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์
  4. เลือก บุ๊กมาร์ก
  5. คลิก นำเข้าบุ๊กมาร์กและการตั้งค่า.
  6. ในช่องโต้ตอบ·"นำเข้าบุ๊กมาร์กและการตั้งค่า" ที่ปรากฏ ให้เลือกแอปพลิเคชันที่มีการตั้งค่าที่คุณต้องการนำเข้า
  7. คลิก นำเข้า

หากคุณมีบุ๊กมาร์กใน Chrome แล้ว บุ๊กมาร์กที่นำเข้าจะปรากฏในโฟลเดอร์ "บุ๊กมาร์กอื่นๆ" ที่ส่วนปลายของแถบบุ๊กมาร์ก หากคุณต้องการนำเข้าบุ๊กมาร์กจากแอปพลิเคชันที่ไม่อยู่ในรายการ ใช้การจัดการบุ๊กมาร์ก

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม