ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

นำเข้าการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์อื่น

ในครั้งแรกที่คุณดาวน์โหลด Google Chrome จาก http://www.google.com/chrome ข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น ประวัติการท่องเว็บและหน้าแรก) จะถูกนำเข้าจากเบราว์เซอร์เริ่มต้นไปยัง Google Chrome โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการนำเข้าการตั้งค่าเพิ่มเติม (เช่น บุ๊กมาร์ก เครื่องมือค้นหา และรหัสผ่านที่บันทึกไว้) หรือการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์อื่น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ปิดเบราว์เซอร์อื่นๆ ที่เปิดอยู่บนคอมพิวเตอร์
  2. เปิด Google Chrome
  3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านบนขวา
  4. คลิกบุ๊กมาร์ก จากนั้น นำเข้าบุ๊กมาร์กและการตั้งค่า
  5. ในกล่องโต้ตอบ "นำเข้าบุ๊กมาร์กและการตั้งค่า" ที่ปรากฏ ให้เลือกเบราว์เซอร์ที่มีการตั้งค่าที่คุณต้องการนำเข้า
  6. คลิกนำเข้า

หากคุณมีบุ๊กมาร์กใน Chrome แล้ว บุ๊กมาร์กที่นำเข้าจะปรากฏในโฟลเดอร์ "บุ๊กมาร์กอื่นๆ" ที่ส่วนปลายของแถบบุ๊กมาร์ก หากต้องการนำเข้าบุ๊กมาร์กจากแอปพลิเคชันที่ไม่อยู่ในรายการ ให้ใช้การจัดการบุ๊กมาร์ก

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร