Đặt Chrome làm trình duyệt mặc định

Nếu bạn đặt Chrome làm trình duyệt mặc định, thì mọi đường liên kết mà bạn nhấp vào sẽ tự động mở trong Chrome.

Đặt Chrome làm trình duyệt web mặc định

 1. Trên Android, hãy tìm cài đặt Google ở một trong các vị trí sau (tùy vào thiết bị của bạn):
  • Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn. Sau đó, cuộn xuống rồi chọn Google.
  • Mở một ứng dụng riêng có tên là Cài đặt Google Cài đặt Google.
 2. Nhấn vào Ứng dụng.
 3. Mở ứng dụng mặc định của bạn:
  • Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt. Trong phần "Mặc định", nhấn vào  Ứng dụng trình duyệt.
  • Nhấn vào phần Nâng cao sau đó Ứng dụng mặc định sau đó Ứng dụng trình duyệt.
 4. Nhấn vào biểu tượng Chrome Chrome.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?