Đặt Chrome làm trình duyệt mặc định

Nếu bạn đặt Chrome làm trình duyệt mặc định, thì mọi đường liên kết mà bạn nhấp vào sẽ tự động mở trong Chrome bất cứ khi nào có thể.

Ở một số quốc gia, bạn có thể được yêu cầu chọn trình duyệt mặc định. Bạn có thể thay đổi trình duyệt mặc định bất cứ lúc nào.

Đặt Chrome làm trình duyệt web mặc định

  1. Trên thiết bị Android, hãy mở phần Cài đặt Cài đặt.
  2. Nhấn vào Ứng dụng.
  3. Trong phần "Chung", nhấn vào Ứng dụng mặc định.
  4. Nhấn vào Ứng dụng trình duyệt sau đó Chrome.

Mẹo: Tìm hiểu cách mở nhanh Chrome trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính