Điều chỉnh phông chữ, ngôn ngữ và mã hóa

Các cài đặt ngôn ngữ và phông chữ của Google Chrome cho phép bạn đọc Web và sử dụng trình duyệt bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Thực hiện theo các bước sau để thay đổi các cài đặt này:

 1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Nhấp Hiển thị cài đặt nâng cao và đi tới phần "Ngôn ngữ". Dưới đây là các cài đặt khác nhau mà bạn có thể điều chỉnh:

  Ngôn ngữ giao diện của trình duyệt

  Windows

  Ngôn ngữ giao diện của trình duyệt được sử dụng cho trình đơn và hộp thoại của trình duyệt và dựa trên ngôn ngữ bạn đã chọn khi tải Google Chrome xuống lần đầu tiên.

  Trong Windows, hãy làm theo các bước sau để thay đổi cài đặt này:

  1. Nhấp Cài đặt ngôn ngữ và phương thức nhập để mở hộp thoại "Ngôn ngữ".
  2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng từ danh sách. Nếu ngôn ngữ chưa được liệt kê, trước tiên hãy thêm ngôn ngữ đó làm một trong những ngôn ngữ trang web ưa thích của bạn bằng cách nhấp vào Thêm.
  3. Trên bảng điều khiển bên phải, nhấp vào Hiển thị Google Chrome bằng ngôn ngữ này.
  4. Khởi động lại trình duyệt để áp dụng các thay đổi.

  Mac hiện xác định ngôn ngữ giao diện trình duyệt theo cài đặt Ngôn ngữ và văn bản trong Tùy chọn hệ thống. Để tìm hiểu cách cập nhật ngôn ngữ hệ thống của bạn, hãy truy cập Hỗ trợ của máy tính Apple.

  Linux, kiểm tra hỗ trợ ngôn ngữ hệ thống của bạn.

  Tùy chọn ngôn ngữ trang web

  Tùy chọn ngôn ngữ trang web giúp Google Chrome xác định ngôn ngữ nên sử dụng để hiển thị trang web. Để điều chỉnh tùy chọn của bạn, trước tiên hãy nhấp vào Cài đặt ngôn ngữ và phương thức nhập (Mac và Linux: Cài đặt ngôn ngữ) để mở hộp thoại "Ngôn ngữ". Thêm hoặc xóa ngôn ngữ khỏi danh sách và kéo để sắp xếp ngôn ngữ dựa trên tùy chọn của bạn.

  Nếu bạn đang sử dụng Windows, bạn có thể cần phải định cấu hình cài đặt ngôn ngữ của Windows để thêm các ngôn ngữ Đông Á hoặc các ngôn ngữ sử dụng chữ viết phức tạp.

  Chỉ thêm ngôn ngữ bạn cần vì các trang web độc hại có thể sử dụng các ký tự tương tự từ những ngôn ngữ khác để đánh lừa bạn về địa chỉ web bạn đang truy cập.

  Phông chữ và mã hóa mặc định

  Trong phần "Nội dung web", nhấp vào Tùy chỉnh phông chữ để chỉ định phông chữ chuẩn và phông chữ có độ rộng cố định, kích thước phông chữ tối thiểu và mã hóa của bạn. Nếu mã hóa mặc định của bạn không tương ứng với mã hóa của trang web thì văn bản có thể không hiển thị chính xác. Bạn luôn có thể điều chỉnh kích thước phông chữ theo cách thủ công hoặc tạm thời ghi đè mã hóa cho trang bạn đang xem.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?