Cập nhật Google Chrome

Để đảm bảo bạn được bảo vệ với bản cập nhật bảo mật mới nhất, Google Chrome có thể tự động cập nhật khi có phiên bản trình duyệt mới trên thiết bị của bạn. Với những bản cập nhật này, đôi khi, bạn có thể nhận thấy rằng trình duyệt của mình trông khác.

Tải bản cập nhật Chrome khi sẵn có

Quá trình cập nhật thường diễn ra trong nền khi bạn đóng và mở lại trình duyệt trên máy tính của mình. Tuy nhiên, nếu bạn chưa đóng trình duyệt ngay thì bạn có thể thấy menu Chrome ở trên cùng bên phải thay đổi màu sắc:

Update Chrome Menu màu xanh lục có nghĩa là bản cập nhật đã có được 2 ngày.

update Menu màu cam có nghĩa là bản cập nhật đã có được 4 ngày.

Red menu Menu màu đỏ nghĩa là bản cập nhật đã có được 7 ngày.

Để cập nhật Google Chrome:

  1. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
  2. Nhấp vào Cập nhật Google Chrome. Nếu bạn không thấy nút này thì bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất.
  3. Nhấp vào Khởi chạy lại.

Trình duyệt lưu các tab và cửa sổ đang mở và tự động mở lại chúng khi trình duyệt khởi động lại. Nếu bạn không muốn khởi động lại ngay, hãy nhấp vào Không phải bây giờ. Bản cập nhật sẽ được áp dụng vào lần tiếp theo khi bạn khởi động lại trình duyệt của mình.

Thông tin khác về cập nhật Chrome

Tìm hiểu thêm về thời điểm cập nhật Chrome cũng như các mẹo bổ sung dành cho hệ điều hành của bạn.

Kiểm tra bản cập nhật và xem phiên bản trình duyệt hiện tại trên máy tính của bạn
  1. Mở Google Chrome trên máy tính của bạn.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào menu Chrome Chrome menu .
  3. Nhấp vào Trợ giúp > Giới thiệu về Google Chrome.

Số phiên bản hiện tại là chuỗi số bên dưới tiêu đề "Google Chrome". Chrome sẽ kiểm tra các bản cập nhật khi bạn ở trên trang này.

Nhấp Khởi chạy lại để áp dụng bất kỳ bản cập nhật nào có sẵn.

Thêm thông tin cho người dùng Mac, Linux và Windows 8
  • Người dùng Mac: Bạn cũng có thể thiết lập cập nhật trình duyệt tự động cho tất cả người dùng máy tính của bạn nếu Google Chrome được cài đặt trong thư mục Ứng dụng. Chuyển tới "Giới thiệu về Google Chrome" đồng thời tìm nút Thiết lập bản cập nhật tự động cho tất cả người dùng.
  • Người dùng Linux: Sử dụng trình quản lý gói để cập nhật Google Chrome.
  • Windows 8: Đóng tất cả các cửa sổ và tab Chrome trên màn hình nền, sau đó khởi chạy lại Chrome để áp dụng bản cập nhật.
Nhận sớm các thay đổi về thiết kế và tính năng mới

Thông thường, khi bạn thấy các thay đổi trong Chrome thì những thay đổi đó đã được thử nghiệm trong một phiên bản trước của Chrome, được gọi là Chrome Beta.

Nếu bạn muốn xem trước tính năng mới của Chrome trong tương lai, hãy xem Blog của Chrome hoặc tải xuống phiên bản beta của Chrome và cho chúng tôi biết chúng có hoạt động tốt không.

Lưu ý: Việc tải xuống Chrome Beta sẽ thay thế phiên bản Chrome thông thường của bạn.

Chủ đề có liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?