Cách cập nhật Google Chrome lên bản mới nhất

Để đảm bảo bạn được các bản cập nhật bảo mật mới nhất bảo vệ, Google Chrome có thể tự động cập nhật nếu phát hiện có phiên bản trình duyệt mới.

Cách tự nâng cấp trình duyệt và xem phiên bản trình duyệt hiện tại

Nhấp vào menu ChromeChrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt và chọn Giới thiệu về Google Chrome. Số phiên bản hiện tại là chuỗi số bên dưới tiêu đề "Google Chrome". Chrome sẽ kiểm tra các bản cập nhật khi bạn ở trên trang này. Nhấp Khởi chạy lại để áp dụng bất kỳ bản cập nhật nào có sẵn.

Khi nào có phiên bản mới nhất?

Cập nhật thường xảy ra dưới nền khi bạn đóng và mở lại trình duyệt. Tuy nhiên, nếu bạn chưa đóng trình duyệt ngay thì bạn có thể thấy menu Chrome trên trình duyệt thay đổi màu sắc thành màu xanh lục, Update Chromemàu camupdate hoặc màu đỏ. Nếu bạn thấy màu xanh lục có nghĩa là bản cập nhật đã có sẵn trong 2 ngày, cam - 4 ngày và đỏ - 7 ngày trở lên. Để áp dụng bản cập nhật có sẵn, chỉ cần làm theo các bước bên dưới.

  1. Nhấp vào menu Chrome trên thanh công cụ của trình duyệt.
  2. Chọn Cập nhật Google Chrome.
  3. Trong hộp thoại xác nhận xuất hiện, nhấp vào Khởi động lại. Trình duyệt lưu các tab và cửa sổ đang mở và tự động mở lại chúng khi trình duyệt khởi động lại. Nếu bạn không muốn khởi động lại ngay, hãy nhấp vào Không phải bây giờ. Lần tiếp theo bạn khởi động lại trình duyệt của mình, bản cập nhật sẽ tự động được áp dụng.

Người dùng Windows 8: Đảm bảo đóng tất cả các tab và cửa sổ Chrome trên màn hình và ứng dụng Windows 8, sau đó khởi chạy lại Chrome để áp dụng bản cập nhật.

Thông tin khác dành cho người dùng Mac và Linux

  • Người dùng Mac: Bạn cũng có thể thiết lập cập nhật trình duyệt tự động cho tất cả người dùng máy tính của bạn nếu Google Chrome được cài đặt trong thư mục Ứng dụng. Chuyển tới hộp thoại "Giới thiệu về Google Chrome" và tìm nút Thiết lập cập nhật tự động cho tất cả người dùng. Nếu có, nhấp vào nút đó và xác thực để thiết lập cập nhật tự động.
  • Người dùng Linux: Sử dụng trình quản lý gói để cập nhật Google Chrome.

Thông tin liên quan

Bạn đang sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể chọn xem bạn có thể cập nhật Chrome hay không, trong trường hợp nào bạn sẽ không thấy tùy chọn để cập nhật Chrome. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý

Bài viết này có hữu ích không?