Cập nhật Google Chrome

Để đảm bảo rằng bạn được bảo vệ bởi các bản cập nhật bảo mật mới nhất, Google Chrome sẽ tự động cập nhật mỗi khi phát hiện có phiên bản mới của trình duyệt.

Khi nào bản cập nhật có sẵn?

Cập nhật thường xảy ra dưới nền khi bạn đóng và mở lại trình duyệt. Tuy nhiên, nếu bạn chưa đóng trình duyệt của bạn trong một thời gian, bạn có thể thấy trình đơn Chrome trên trình duyệt thay đổi màu sắc thành màu xanh lục Update Chrome, cam Sync error hoặc đỏ . Nếu bạn thấy màu xanh lục có nghĩa là bản cập nhật đã có sẵn trong 2 ngày, cam - 4 ngày và đỏ - 7 ngày trở lên. Để áp dụng bản cập nhật có sẵn, chỉ cần làm theo các bước bên dưới.

  1. Nhấp vào trình đơn Chrome trên thanh công cụ của trình duyệt.
  2. Chọn Cập nhật Google Chrome.
  3. Trong hộp thoại xác nhận xuất hiện, nhấp vào Khởi động lại. Trình duyệt lưu các tab và cửa sổ đang mở và tự động mở lại chúng khi trình duyệt khởi động lại. Nếu bạn không muốn khởi động lại ngay, nhấp vào Không phải bây giờ. Lần tiếp theo bạn khởi động lại trình duyệt của mình, bản cập nhật sẽ tự động được áp dụng.

Người dùng Windows 8: Đảm bảo đóng tất cả các tab và cửa sổ Chrome trên màn hình và ứng dụng Windows 8, sau đó khởi chạy lại Chrome để áp dụng bản cập nhật.

Thông tin khác dành cho người dùng Mac và Linux

  • Người dùng Mac: Bạn cũng có thể thiết lập cập nhật trình duyệt tự động cho tất cả người dùng máy tính của bạn nếu Google Chrome được cài đặt trong thư mục Ứng dụng. Đi tới hộp thoại "Giới thiệu về Google Chrome" và xem có nút Thiết lập cập nhật tự động cho tất cả người dùng hay không. Nếu có, hãy nhấp vào nút đó và xác thực để thiết lập cập nhật tự động.
  • Người dùng Linux: Sử dụng trình quản lý gói để cập nhật Google Chrome.

Kiểm tra bản cập nhật theo cách thủ công và xem phiên bản hiện tại của trình duyệt

Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt và chọn Giới thiệu về Google Chrome. Số phiên bản hiện tại là chuỗi số bên dưới tiêu đề "Google Chrome". Chrome sẽ kiểm tra cập nhật khi bạn đang ở trên trang này. Nhấp Khởi chạy lại để áp dụng bất kỳ bản cập nhật nào có sẵn.

Thông tin khác

  • Bạn gặp sự cố khi cập nhật? Xem thông tin gỡ rối
  • Tìm hiểu về các tính năng và các bản sửa lỗi được bao gồm trong mỗi bản cập nhật tại Blog bản phát hành của Google Chrome.
  • Google Chrome sử dụng một quá trình gọi là Google Update để kiểm tra định kỳ các bản cập nhật. Tìm hiểu thêm về cách Google Update hoạt động.

Bạn sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể chọn xem bạn có thể cập nhật Chrome hay không, trong trường hợp nào bạn sẽ không thấy tùy chọn để cập nhật Chrome. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý