Aktualizowanie Google Chrome

Aby zapewnić nieprzerwaną ochronę przy użyciu najnowszych, zaktualizowanych zabezpieczeń, Google Chrome automatycznie aktualizuje się, kiedy wykryje, że jest dostępna jego nowa wersja.

Kiedy są dostępne aktualizacje

Zazwyczaj przeglądarka aktualizuje się w tle, gdy ją zamkniesz i otworzysz ponownie. Jeśli jednak przez dłuższy czas nie jest zamykana, menu Chrome może zmienić kolor na zielony Update Chrome, pomarańczowy Sync error lub czerwony . Kolor zielony oznacza, że aktualizacja jest dostępna od dwóch dni, pomarańczowy – od czterech, a czerwony – od siedmiu dni lub dłużej. Aby zastosować dostępną aktualizację, wykonaj te czynności.

  1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
  2. Wybierz Aktualizuj Google Chrome.
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia kliknij Uruchom ponownie. Przeglądarka zapisze otwarte karty i okna, a gdy znowu się uruchomi, automatycznie je otworzy. Jeśli nie chcesz od razu ponownie uruchamiać przeglądarki, kliknij Nie teraz. Aktualizacja zostanie zastosowana automatycznie przy następnym uruchomieniu Google Chrome.

Windows 8: zamknij wszystkie okna i karty Chrome w trybie pulpitu oraz aplikacji Windows 8, a potem znowu uruchom Chrome, by zastosować aktualizację.

Więcej informacji dla użytkowników systemów Mac OS X i Linux

  • Mac: jeśli Google Chrome jest zainstalowany w katalogu Programy, możesz skonfigurować jego automatyczne aktualizacje dla wszystkich użytkowników komputera. W oknie dialogowym „Google Chrome – informacje” poszukaj przycisku Skonfiguruj aktualizacje automatyczne dla wszystkich użytkowników. Jeśli przycisk jest dostępny, kliknij go i dokonaj uwierzytelnienia, by skonfigurować aktualizacje automatyczne.
  • Linux: aby zaktualizować Google Chrome, użyj menedżera pakietów.

Wyświetlanie wersji przeglądarki i ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki i wybierz Google Chrome – informacje. Numer bieżącej wersji to szereg liczb pod nagłówkiem „Google Chrome”. Po otwarciu tej strony Chrome sprawdza dostępność aktualizacji. Kliknij Uruchom ponownie, by zastosować dostępną aktualizację.

Więcej informacji

Używasz urządzenia z Chrome w pracy lub w szkole? Administrator sieci może określić, czy możesz aktualizować Chrome. Jeśli Ci na to nie zezwala, opcja aktualizacji nie będzie widoczna. Więcej informacji na temat korzystania z zarządzanego urządzenia z Chrome.