Aktualizowanie Google Chrome

Aby zapewnić nieprzerwaną ochronę przy użyciu najnowszych, zaktualizowanych zabezpieczeń, Google Chrome automatycznie aktualizuje się, jeśli wykryje, że jest dostępna jego nowa wersja.

Wyświetlanie wersji przeglądarki i ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki i wybierz Google Chrome – informacje. Numer bieżącej wersji to szereg liczb pod nagłówkiem „Google Chrome”. Po otwarciu tej strony Chrome sprawdza dostępność aktualizacji. Kliknij Uruchom ponownie, by zastosować dostępną aktualizację.

Kiedy są dostępne aktualizacje

Zazwyczaj przeglądarka aktualizuje się w tle, gdy ją zamkniesz i otworzysz ponownie. Jeśli jednak nie zamkniesz przeglądarki przez jakiś czas, możesz zauważyć, że menu Chrome zmieni kolor na zielony Update Chrome, pomarańczowy update lub czerwony . Kolor zielony oznacza, że aktualizacja jest dostępna od dwóch dni, pomarańczowy – od czterech, a czerwony – od siedmiu dni lub dłużej. Aby zastosować dostępną aktualizację, wykonaj te czynności.

  1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
  2. Wybierz Aktualizuj Google Chrome.
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia kliknij Uruchom ponownie. Przeglądarka zapisze otwarte karty i okna, a gdy znowu się uruchomi, automatycznie je otworzy. Jeśli nie chcesz uruchamiać jej ponownie od razu, kliknij Nie teraz. Aktualizacja zostanie zastosowana automatycznie przy następnym uruchomieniu aplikacji.

Windows 8: zamknij wszystkie okna i karty Chrome w trybie pulpitu oraz aplikacji Windows 8, a potem znowu uruchom Chrome, by zastosować aktualizację.

Więcej informacji dla użytkowników systemów Mac OS X i Linux

  • Mac: jeśli Google Chrome jest zainstalowany w katalogu Programy, możesz skonfigurować jego automatyczne aktualizacje dla wszystkich użytkowników komputera. Przejdź do okna dialogowego „Google Chrome – informacje” i poszukaj przycisku Skonfiguruj aktualizacje automatyczne dla wszystkich użytkowników. Jeśli jest dostępny, kliknij go i dokonaj uwierzytelnienia, by skonfigurować aktualizacje automatyczne.
  • Linux: aby zaktualizować Google Chrome, użyj menedżera pakietów.

Więcej informacji

Używasz urządzenia z Chrome w pracy lub szkole? Administrator sieci może określić, czy możesz aktualizować Chrome. Jeśli Ci na to nie zezwala, opcja aktualizacji nie będzie widoczna. Dowiedz się więcej o korzystaniu z zarządzanego urządzenia z Chrome.

Czy ten artykuł był pomocny?