Oppdater Google Chrome

For å sikre at du alltid er beskyttet av de nyeste sikkerhetsoppdateringene, oppdateres Google Chrome automatisk når det registreres at en ny nettleserversjon er tilgjengelig.

Når blir oppdateringene tilgjengelige?

Normalt skjer oppdateringene i bakgrunnen når du lukker og åpner nettleseren din. Hvis du ikke har lukket nettleseren din på en stund, kan du imidlertid se at Chrome-menyen i nettleseren skifter farge til grønn Update Chrome, oransje Sync error eller rød . Hvis den er grønn, betyr dette at en oppdatering har vært tilgjengelig i to dager. Hvis den er oransje betyr det fire dager, og rød betyr syv dager eller mer. Følg fremgangsmåten nedenfor for å ta i bruk en tilgjengelig oppdatering.

  1. Klikk på Chrome-menyen på verktøylinjen i nettleseren.
  2. Velg Oppdater Google Chrome.
  3. Klikk på Start på nytt i dialogruten som vises. Nettleseren lagrer de åpnede fanene og vinduene dine, og gjenåpner dem automatisk når nettleseren starter på nytt. Hvis du foretrekker å ikke starte på nytt med en gang, klikker du på Ikke nå. Neste gang du starter nettleseren på nytt, blir oppdateringen automatisk tatt i bruk.

Windows 8-brukere: Påse at du lukker alle Chrome-vinduer og -faner på skrivebordet samt Windows 8-programmet. Deretter starter du Chrome på nytt for at oppdateringen skal tre i kraft.

Mer informasjon for Mac- og Linux-brukere

  • For Mac-brukere: Du kan også konfigurere automatiske nettleseroppdateringer for alle brukere på datamaskinen hvis Google Chrome er installert i mappen Programmer. Gå til dialogruten Om Google Chrome, og se etter knappen Valg av automatiske oppdateringer for alle brukere . Klikk på knappen og autentiser for å angi automatiske oppdateringer.
  • Linux-brukere: Bruk pakkebehandling for å oppdatere Google Chrome.

Se etter oppdatering manuelt og sjekk gjeldende versjon av nettleseren

Klikk på Chrome-menyen Chrome menu og velg Om Google Chrome. Det gjeldende versjonsnummeret er tallrekken under Google Chrome-overskriften. Chrome ser etter oppdateringer når du er på denne siden. Klikk på Start på nytt for å ta i bruk eventuelle oppdateringer.

Mer informasjon

Bruker du en Chrome-enhet på jobben eller skolen? Nettverksadministratoren din kan velge hvorvidt du kan oppdatere Chrome. Hvis du ikke har muligheten til dette, får du ikke se alternativet for oppdatering av Chrome. Finn ut mer om bruk av en administrert Chrome-enhet