Oppdater Google Chrome

Google Chrome kan oppdateres automatisk hvis det oppdages at en ny versjon av nettleseren er tilgjengelig. Dette er for å sikre at du er beskyttet av de nyeste sikkerhetsoppdateringene.

Se etter oppdateringer manuelt, og sjekk hvilken nettleserversjon du har nå

Klikk på Chrome-menyen Chrome menu på nettleserens verktøyrad, og velg Om Google Chrome. Det gjeldende versjonsnummeret er tallrekken under Google Chrome-overskriften. Chrome ser etter oppdateringer når du er på denne siden. Klikk på Start på nytt for å installere eventuelle tilgjengelige oppdateringer.

Når blir oppdateringene tilgjengelige?

Normalt skjer oppdateringene i bakgrunnen når du lukker og åpner nettleseren din. Men hvis du ikke har lukket nettleseren på en stund, ser du kanskje Chrome-menyen i nettleseren endre farger til grønt Update Chrome, oransje update eller rødt . Hvis den er grønn, betyr det at en oppdatering har vært tilgjengelig i to dager, oransje betyr fire dager, og rød betyr syv dager eller mer. Følg fremgangsmåten nedenfor for å ta i bruk en tilgjengelig oppdatering.

  1. Klikk på Chrome-menyen på verktøyraden i nettleseren.
  2. Velg Oppdater Google Chrome.
  3. Klikk på Start på nytt i dialogruten som vises. Nettleseren lagrer de åpnede fanene og vinduene dine, og gjenåpner dem automatisk når nettleseren starter på nytt. Hvis du ikke ønsker å starte på nytt med en gang, kan du klikke på Ikke nå. Neste gang du starter nettleseren på nytt, blir oppdateringen automatisk tatt i bruk.

Windows 8-brukere: Påse at du lukker alle Chrome-vinduer og -faner på skrivebordet og i Windows 8-appen. Deretter starter du Chrome på nytt for at oppdateringen skal tre i kraft.

Mer informasjon for Mac- og Linux-brukere

  • For Mac-brukere: Du kan også konfigurere automatiske nettleseroppdateringer for alle brukere på datamaskinen hvis Google Chrome er installert i Programmer-mappen. Gå til dialogruten Om Google Chrome, og se etter knappen Aktivér automatiske oppdateringer for alle brukere. Klikk på knappen, og autentiser for å aktivere automatiske oppdateringer.
  • Linux-brukere: Bruk pakkebehandleren din til å oppdatere Google Chrome.

Mer informasjon

Bruker du en Chrome-enhet på jobben eller på skolen? Nettverksadministratoren din kan velge hvorvidt du kan oppdatere Chrome. Hvis du ikke har mulighet til å gjøre det, får du ikke se alternativet for oppdatering av Chrome. Finn ut mer om bruk av administrerte Chrome-enheter