Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Gỡ cài đặt Google Chrome

Bạn có thể xóa Chrome và thông tin hồ sơ của mình bằng cách làm theo các bước dưới đây. 

Gỡ cài đặt và cài đặt lại Chrome cũng có thể khắc phục sự cố với Flash, plugin, công cụ tìm kiếm, cửa sổ bật lên hoặc bản cập nhật Chrome. 

Máy tính Windows

Gỡ cài đặt Chrome trong Windows XP

 1. Đóng tất cả các tab và cửa sổ Chrome.
 2. Truy cập& Start menu > Control Panel.
 3. Nhấp vào Add or Remove Programs.
 4. Nhấp đúp vào Google Chrome.
 5. Nhấp vào Remove.
 6. Nhấp vào Uninstall.
 7. Nếu bạn muốn xóa thông tin hồ sơ người dùng của mình, chẳng hạn như tùy chọn trình duyệt, dấu trang và lịch sử, hãy chọn "Also delete your browsing data". 

Gỡ cài đặt Chrome trong Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8

 1. Đóng tất cả các tab và cửa sổ Chrome.
 2. Truy cập Start menu > Control Panel. (Người dùng Windows 8: Tìm hiểu cách truy cập vào Control Panel)
 3. Nhấp vào Programs and Features.
 4. Nhấp đúp vào Google Chrome.
 5. Nhấp vào Uninstall
 6. Nếu bạn muốn xóa thông tin hồ sơ của mình, chẳng hạn như tùy chọn trình duyệt, dấu trang và lịch sử, hãy chọn "Also delete your browsing data".
Máy Mac
 1. Truy cập thư mục chứa ứng dụng Google Chrome trên máy tính của bạn. Ứng dụng đó có thể nằm trong thư mục Ứng dụng. 
 2. Kéo Google Chrome vào Thùng rác.

Xóa thông tin hồ sơ người dùng của bạn

Nếu bạn muốn xóa thông tin hồ sơ người dùng Chrome của mình, chẳng hạn như tùy chọn trình duyệt, dấu trang và lịch sử khỏi máy tính, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong thanh menu của máy Mac ở đầu màn hình, nhấp vào Go.
 2. Chọn Go to Folder.
 3. Nhập ~/Library/Google.
 4. Nhấp Go.
 5. Kéo thư mục GoogleSoftwareUpdate vào Thùng rác.
Máy Linux
 1. Truy cập Applications > Debian > Applications > System > Package Management > Synaptic Package Manager.
 2. Tìm kiếm "Google Chrome" trong danh sách các gói.
 3. Chọn "Google Chrome package".
 4. Chọn một tùy chọn gỡ cài đặt:
  • Để gỡ cài đặt hoàn toàn, bao gồm cả tùy chọn, hãy chọn "Mark for Complete Removal".
  • Để gỡ cài đặt trong khi vẫn lưu các tùy chọn, chọn "Mark for Removal".
 5. Nhấp vào Apply.
 6. Chọn Google Chrome từ menu "To be completely removed".
 7. Nhấp vào Apply.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?