Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Gỡ cài đặt Google Chrome

Bạn có thể xóa Chrome khỏi máy tính (Windows, máy Mac hoặc Linux) hay xóa ứng dụng Chrome khỏi iPhone hoặc iPad của bạn.

Windows 10
 1. Trên máy tính của bạn, đóng tất cả các tab và cửa sổ Chrome.
 2. Nhấp vào menu Start Menu Start tiếp đến Settings.
 3. Nhấp vào System.
 4. Ở bên trái, nhấp vào Apps & features.
 5. Tìm và nhấp vào Google Chrome.
 6. Nhấp vào Uninstall.
 7. Xác nhận bằng cách nhấp vào Uninstall.
 8. Để xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và lịch sử, hãy chọn "Also delete your browsing data".
 9. Nhấp vào Uninstall.
Windows 8, 7 hoặc Vista
 1. Trên máy tính của bạn, đóng tất cả các tab và cửa sổ Chrome.
 2. Mở Control Panel:
  • Windows 7 và Vista: Nhấp vào menu Start Menu Start tiếp đến Control Panel.
  • Windows 8: Trỏ vào phía trên cùng bên phải của màn hình. Nhấp vào Settings tiếp đến Control Panel.
 3. Nhấp vào Uninstall a program hoặc Programs and Features.
 4. Nhấp đúp vào Google Chrome.
 5. Để xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và lịch sử, hãy chọn "Also delete your browsing data".
 6. Nhấp vào Uninstall.
Windows XP
 1. Trên máy tính của bạn, đóng tất cả các tab và cửa sổ Chrome.
 2. Nhấp vào menu Start Menu Start tiếp đến Control Panel.
 3. Nhấp vào Add or Remove Programs.
 4. Nhấp vào Google Chrome.
 5. Nhấp vào Remove.
 6. Để xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và lịch sử, hãy chọn "Also delete your browsing data".
 7. Nhấp vào Uninstall.
Máy Mac
 1. Ở dưới cùng của màn hình máy tính, nhấp chuột phải vào Chrome trong thanh Dock.
 2. Chọn Quit.
 3. Mở Finder.
 4. Chuyển đến thư mục chứa ứng dụng Google Chrome trên máy tính của bạn.
  • Mẹo: Ứng dụng đó có thể nằm trong thư mục Applications. Nếu không, hãy chuyển đến File tiếp đến Find và tìm kiếm "Google Chrome".
 5. Kéo Google Chrome vào Trash.
 6. Tùy chọn: Xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và lịch sử:
  1. Ở trên cùng của màn hình, nhấp vào Go tiếp đến Go to Folder.
  2. Nhập ~/Library/Application Support/Google/Chrome.
  3. Nhấp vào Go.
  4. Chọn tất cả thư mục và kéo chúng vào Trash.
Linux
 1. Mở cửa sổ dòng lệnh.
  • Trên môi trường GNOME, Unity và Cinnamon, nhấn Ctrl + Alt + t.
  • Trên môi trường KDE, chuyển đến Application Menu tiếp đến System tiếp đến Konsole.
 2. Nhập lệnh gỡ cài đặt:
  • Các hệ thống dựa trên Debian: Nhập sudo dpkg -r google-chrome-stable.
  • Các hệ thống khác: Nhập sudo rpm -e google-chrome-stable.
 3. Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu của máy tính.

Nếu bạn xóa thông tin hồ sơ khi gỡ cài đặt Chrome thì dữ liệu sẽ không còn ở trên máy tính của bạn nữa. Nếu bạn đã đăng nhập Chrome và đồng bộ hóa dữ liệu thì một số thông tin có thể vẫn ở trên các máy chủ của Google. Để xóa, hãy xóa dữ liệu duyệt web của bạn.

Khắc phục sự cố với Chrome

Gỡ cài đặt và cài đặt lại Chrome để khắc phục hầu hết các sự cố với Flash, plug-in, công cụ tìm kiếm mặc định, cửa sổ bật lên hoặc bản cập nhật Chrome.

Liên kết có liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?