Gỡ cài đặt Google Chrome

Bạn có thể xóa Chrome khỏi máy tính (Windows, máy Mac hoặc Linux) hay xóa ứng dụng Chrome khỏi iPhone hoặc iPad của bạn.

Windows 10
 1. Trên máy tính của bạn, hãy đóng tất cả các tab và cửa sổ Chrome.
 2. Nhấp vào menu Start Menu Start tiếp đến Settings (Bắt đầu > Cài đặt).
 3. Nhấp vào Apps (Ứng dụng).
 4. Trong phần "Apps & features" (Ứng dụng và tính năng), hãy tìm và nhấp vào Google Chrome.
 5. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
 6. Xác nhận bằng cách nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
 7. Để xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và lịch sử, hãy chọn "Also delete your browsing data" (Xóa cả dữ liệu duyệt web).
 8. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
Windows 8, 7 hoặc Vista
 1. Trên máy tính của bạn, đóng tất cả các tab và cửa sổ Chrome.
 2. Mở Control Panel (Pa-nen Điều khiển):
  • Windows 7 và Vista: Nhấp vào menu Start Menu Start tiếp đến Control Panel (Bắt đầu > Pa-nen Điều khiển).
  • Windows 8: Trỏ vào phía trên cùng bên phải của màn hình. Nhấp vào Settings tiếp đến Control Panel (Cài đặt > Pa-nen Điều khiển).
 3. Nhấp vào Uninstall a program (Gỡ cài đặt một chương trình) hoặc Programs and Features (Chương trình và Tính năng).
 4. Nhấp đúp vào Google Chrome.
 5. Để xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và lịch sử, hãy chọn "Also delete your browsing data" (Xóa cả lịch sử duyệt web).
 6. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
Windows XP
 1. Trên máy tính của bạn, hãy đóng tất cả các tab và cửa sổ Chrome.
 2. Nhấp vào menu Start Menu Start tiếp đến Control Panel (Bắt đầu > Pa-nen Điều khiển).
 3. Nhấp vào Add or Remove Programs (Thêm hoặc xóa chương trình).
 4. Nhấp vào Google Chrome.
 5. Nhấp vào Remove (Xóa).
 6. Để xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và lịch sử, hãy chọn "Also delete your browsing data" (Xóa cả dữ liệu duyệt web).
 7. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
Máy Mac
 1. Ở dưới cùng của màn hình máy tính, nhấp chuột phải vào Chrome trong thanh Dock.
 2. Chọn Quit (Thoát).
 3. Mở Finder.
 4. Chuyển đến thư mục chứa ứng dụng Google Chrome trên máy tính của bạn.
  • Mẹo: Ứng dụng đó có thể nằm trong thư mục Applications (Ứng dụng). Nếu không, hãy vào File tiếp đến Find (Tệp > Tìm) và tìm kiếm "Google Chrome".
 5. Kéo Google Chrome vào Trash (Thùng rác).
 6. Tùy chọn: Xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và lịch sử:
  1. Ở trên cùng của màn hình, nhấp vào Go tiếp đến Go to Folder (Đi > Đi đến Thư mục).
  2. Nhập ~/Library/Application Support/Google/Chrome.
  3. Nhấp vào Go (Đi).
  4. Chọn tất cả thư mục và kéo vào Trash (Thùng rác).
Linux
 1. Mở cửa sổ dòng lệnh.
  • Trên môi trường GNOME, Unity và Cinnamon, hãy nhấn Ctrl + Alt + t.
  • Trên môi trường KDE, hãy đi đến Application Menu tiếp đến System tiếp đến Konsole. (Menu Ứng dụng > Hệ thống > Konsole)
 2. Nhập lệnh gỡ cài đặt:
  • Các hệ thống dựa trên Debian: Nhập sudo dpkg -r google-chrome-stable.
  • Các hệ thống khác: Nhập sudo rpm -e google-chrome-stable.
 3. Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu của máy tính.
 

Nếu bạn xóa thông tin hồ sơ khi gỡ cài đặt Chrome thì dữ liệu sẽ không còn ở trên máy tính của bạn nữa. Nếu bạn đã đăng nhập Chrome và đồng bộ hóa dữ liệu thì một số thông tin có thể vẫn ở trên các máy chủ của Google. Để xóa, hãy xóa dữ liệu duyệt web của bạn.

Khắc phục sự cố với Chrome

Gỡ cài đặt và cài đặt lại Chrome để khắc phục hầu hết các sự cố với Flash, plug-in, công cụ tìm kiếm mặc định, cửa sổ bật lên hoặc bản cập nhật Chrome.

Liên kết có liên quan

Tác giả Jess chuyên gia Chrome

Jess là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?