Gỡ cài đặt Google Chrome

Rất tiếc khi bạn quyết định điều này!

Hướng dẫn dành cho Windows

Windows XP

Bạn có thể xóa Google Chrome như bất kỳ chương trình Windows nào khác. Hãy làm theo các bước sau:

 1. Đóng tất cả các tab và cửa sổ Chrome.
 2. Đi đến Start menu > Control Panel.
 3. Nhấp vào Add or Remove Programs.
 4. Nhấp đúp vào Google Chrome.
 5. Nhấp Remove.
 6. Nhấp vào Uninstall từ hộp thoại xác nhận. Nếu bạn muốn xóa thông tin tiểu sử người dùng của bạn, chẳng hạn như tùy chọn trình duyệt, dấu trang và lịch sử, hãy chọn hộp kiểm "Also delete your browsing data".

Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8

 1. Đóng tất cả các tab và cửa sổ Chrome.
 2. Đi đến Start menu > Control Panel. (Người dùng Windows 8: Tìm hiểu cách truy cập vào Bảng điều khiển)
 3. Nhấp vào Programs and Features.
 4. Nhấp đúp vào Google Chrome.
 5. Nhấp Uninstall từ hộp thoại xác nhận. Nếu bạn muốn xóa thông tin tiểu sử người dùng của mình, chẳng hạn như tùy chọn trình duyệt, dấu trang và lịch sử, hãy chọn hộp kiểm "Also delete your browsing data".

Trình duyệt có được đóng gói cùng với phần mềm khác trên máy tính của bạn không? Nếu có, phiên bản Google Chrome của bạn có thể là phiên bản được cài đặt dành cho toàn bộ hệ thống và bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản người dùng có quyền quản trị trên máy tính của mình để gỡ cài đặt trình duyệt. Gỡ cài đặt phiên bản Google Chrome dành cho toàn hệ thống sẽ xóa trình duyệt cho tất cả tài khoản người dùng trên máy tính của bạn.

Hướng dẫn dành cho Mac

 1. Đi đến thư mục chứa Google Chrome.
 2. Kéo Google Chrome vào biểu tượng Thùng rác trong Thanh công cụ. Bạn sẽ cần quyền quản trị nếu trình duyệt được cài đặt trong thư mục Ứng dụng. Để xóa biểu tượng Google Chrome khỏi Thanh công cụ, bạn chỉ cần dùng chuột kéo biểu tượng ra khỏi Thanh công cụ.

Hướng dẫn dành cho Linux

 1. Đi đến Applications > Debian > Applications > System > Package Management > Synaptic Package Manager.
 2. Tìm kiếm "Google Chrome" trong danh sách các gói.
 3. Chọn hộp kiểm "Google Chrome package".
 4. Để gỡ cài đặt hoàn toàn (bao gồm cả các tệp cấu hình), chọn "Mark for Complete Removal". Để gỡ cài đặt trong khi vẫn lưu các tùy chọn, chọn "Mark for Removal".
 5. Nhấp vào Apply.
 6. Chọn Google Chrome từ trình đơn "To be completely removed".
 7. Nhấp vào Apply.