ถอนการติดตั้ง Google Chrome

คุณสามารถนำ Chrome ออกจากคอมพิวเตอร์ (Windows, Mac หรือ Linux) หรือลบแอป Chrome ออกจาก iPhone หรือ iPad

Windows 10
 1. ปิดหน้าต่างและแท็บ Chrome ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู Start เมนูเริ่ม แล้ว การตั้งค่า
 3. คลิกแอป
 4. ในส่วน "แอปและฟีเจอร์" หาและคลิก Google Chrome
 5. คลิกถอนการติดตั้ง
 6. ยืนยันโดยคลิกถอนการติดตั้ง
 7. หากต้องการลบข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ เช่น บุ๊กมาร์กและประวัติการเข้าชม ให้เลือก "ลบข้อมูลการท่องเว็บด้วย"
 8. คลิกถอนการติดตั้ง
Windows 8, 7 หรือ Vista
 1. บนคอมพิวเตอร์ ให้ปิดหน้าต่างและแท็บ Chrome ทั้งหมด
 2. เปิด "แผงควบคุม"
  • Windows 7 และ Vista: คลิกเมนู Start เมนูเริ่ม แล้ว แผงควบคุม
  • Windows 8: ชี้ไปที่ด้านขวาบนของหน้าจอ คลิกการตั้งค่า แล้ว แผงควบคุม
 3. คลิกถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือโปรแกรมและฟีเจอร์
 4. ดับเบิลคลิกที่ Google Chrome
 5. หากต้องการลบข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ เช่น บุ๊กมาร์กและประวัติการเข้าชม ให้เลือก "ลบข้อมูลการท่องเว็บด้วย"
 6. คลิกถอนการติดตั้ง
Windows XP
 1. ปิดหน้าต่างและแท็บ Chrome ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู Start เมนูเริ่ม แล้ว แผงควบคุม
 3. คลิกเพิ่มหรือนำโปรแกรมออก
 4. คลิก Google Chrome
 5. คลิกนำออก
 6. หากต้องการลบข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ เช่น บุ๊กมาร์กและประวัติการเข้าชม ให้เลือก "ลบข้อมูลการท่องเว็บด้วย"
 7. คลิกถอนการติดตั้ง
Mac
 1. ใน Dock ที่ด้านล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาที่ Chrome
 2. เลือกปิด
 3. เปิด Finder
 4. ไปยังโฟลเดอร์ที่มีแอปพลิเคชัน Google Chrome บนคอมพิวเตอร์
  • เคล็ดลับ: แอปอาจอยู่ในโฟลเดอร์ "แอปพลิเคชัน" หากไม่อยู่ ให้ไปที่ไฟล์ แล้ว ค้นหา แล้วค้นหา "Google Chrome"
 5. ลาก Google Chrome ลงในถังขยะ
 6. ไม่บังคับ: ลบข้อมูลโปรไฟล์ เช่น บุ๊กมาร์กและประวัติการเข้าชม
  1. ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้คลิกไป แล้ว ไปที่โฟลเดอร์
  2. ป้อน ~/Library/Application Support/Google/Chrome
  3. คลิกไป
  4. เลือกโฟลเดอร์ทั้งหมดแล้วลากลงในถังขยะ
Linux
 1. เปิดหน้าต่างเทอร์มินัล
  • ในสภาพแวดล้อม GNOME, Unity และ Cinnamon ให้กด Ctrl + Alt + t
  • ในสภาพแวดล้อม KDE ให้ไปที่เมนูแอปพลิเคชัน แล้ว ระบบ แล้ว Konsole
 2. ป้อนคำสั่งถอนการติดตั้ง
  • ระบบแบบ Debian: ป้อน sudo dpkg -r google-chrome-stable
  • ระบบอื่นๆ: ป้อน sudo rpm -e google-chrome-stable
 3. เมื่อเห็นข้อความเตือน ให้ป้อนรหัสผ่านของคอมพิวเตอร์
 

หากคุณลบข้อมูลโปรไฟล์เมื่อถอนการติดตั้ง Chrome ข้อมูลจะไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์อีกต่อไป หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Chrome และซิงค์ข้อมูล ข้อมูลบางส่วนอาจยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google หากต้องการลบ ให้ล้างข้อมูลการท่องเว็บ

แก้ปัญหาเกี่ยวกับ Chrome

ถอนการติดตั้งและติดตั้ง Chrome อีกครั้ง เพื่อแก้ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับ Flash, ปลั๊กอิน, เครื่องมือค้นหาเริ่มต้น, ป๊อปอัป หรือการอัปเดต Chrome

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร