ถอนการติดตั้ง Google Chrome

เราเสียใจที่คุณตัดสินใจหยุดใช้งาน

คำแนะนำสำหรับ Windows

Windows XP

คุณสามารถลบ Google Chrome ออกได้เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ ทั่วไปใน Windows ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ปิดหน้าต่างและแท็บ Chrome ทั้งหมด
 2. ไปที่ เมนู Start > Control Panel
 3. คลิกที่ Add or Remove Programs
 4. ดับเบิลคลิกที่ Google Chrome
 5. คลิก Remove
 6. คลิก Uninstall จากช่องโต้ตอบการยืนยัน หากคุณต้องการลบข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ เช่น ค่ากำหนดของเบราว์เซอร์ บุ๊กมาร์ก และประวัติการเข้าชม ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "ลบข้อมูลการเรียกดูด้วย"

Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8

 1. ปิดหน้าต่างและแท็บ Chrome ทั้งหมด
 2. ไปที่ เมนู Start > Control Panel (ผู้ใช้ Windows 8: เรียนรู้วิธีเข้าถึงแผงควบคุม)
 3. คลิกที่ Programs and Features
 4. ดับเบิลคลิกที่ Google Chrome
 5. คลิก Uninstall จากช่องโต้ตอบการยืนยัน หากคุณต้องการลบข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ เช่น ค่ากำหนดของเบราว์เซอร์ บุ๊กมาร์ก และประวัติการเข้าชม ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "ลบข้อมูลการเรียกดูด้วย"

เบราว์เซอร์ของคุณอยู่ในแพคเกจเดียวกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ หากใช่ Google Chrome เวอร์ชันของคุณอาจถูกติดตั้งให้ใช้งานได้ทั้งระบบ และคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อถอนการติดตั้งเบราว์เซอร์ การถอนการติดตั้งจะลบ Google Chrome รุ่นที่ใช้งานได้ทั้งระบบออกจากบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คำแนะนำสำหรับ Mac

 1. ไปที่โฟลเดอร์จัดเก็บ Google Chrome
 2. ลาก Google Chrome ไปที่ไอคอน Trash (ถังขยะ) ใน Dock คุณจะต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบหาก Google Chrome ถูกติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ Applications หากต้องการนำไอคอน Google Chrome ออกจาก Dock ของคุณ เพียงใช้เมาส์ลากไอคอนดังกล่าวออกจาก Dock

คำแนะนำสำหรับ Linux

 1. ไปที่ Applications (แอปพลิเคชัน) > Debian > Applications (แอปพลิเคชัน) > System (ระบบ) > Package Management (การจัดการในรูปแบบแพคเกจ) > Synaptic Package Manager (การจัดการแพคเกจ Synaptic)
 2. มองหา "Google Chrome" ในรายการแพคเกจ
 3. เลือกช่องทำเครื่องหมาย "Google Chrome package" (แพคเกจ Google Chrome)
 4. หากต้องการถอนการติดตั้งโดยสมบูรณ์ (รวมทั้งไฟล์การกำหนดค่า) ให้เลือก "ทำเครื่องหมายเพื่อลบโดยสมบูรณ์" หากต้องการถอนการติดตั้งโดยจัดเก็บค่ากำหนดบางอย่างไว้ ให้เลือก "Mark for Removal" (ทำเครื่องหมายเพื่อลบ)
 5. คลิก Apply
 6. เลือก "Google Chrome" จาก "To be completely removed" (ที่จะถูกลบโดยสมบูรณ์)
 7. คลิก Apply