Odinstalowywanie przeglądarki Google Chrome

Przykro nam, że rezygnujesz z naszego produktu.

Instrukcje do systemu Windows

Windows XP

Google Chrome możesz odinstalować, tak jak każdy inny program w Windows. Wykonaj następujące kroki:

 1. Zamknij wszystkie okna i karty Chrome.
 2. Otwórz menu Start > Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie Dodaj lub usuń programy.
 4. Kliknij dwukrotnie Google Chrome.
 5. Kliknij Usuń.
 6. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij Odinstaluj. Aby usunąć informacje o swoim profilu użytkownika, takie jak ustawienia przeglądarki, zakładki i historia, zaznacz pole „Usuń także dane przeglądarki”.

Windows Vista/Windows 7/Windows 8

 1. Zamknij wszystkie okna i karty Chrome.
 2. Otwórz menu Start > Panel sterowania (użytkownicy Windows 8: Dowiedz się, jak otworzyć Panel sterowania).
 3. Kliknij Programy i funkcje.
 4. Kliknij dwukrotnie Google Chrome.
 5. Kliknij Odinstaluj w oknie dialogowym potwierdzenia. Aby usunąć informacje o swoim profilu użytkownika, takie jak ustawienia przeglądarki, zakładki i historia, zaznacz pole „Usuń także dane przeglądarki”.

Czy przeglądarka była w pakiecie z innym oprogramowaniem na komputerze? Jeśli tak, bieżąca wersja Google Chrome mogła zostać zainstalowana dla wszystkich użytkowników systemu. Aby ją odinstalować, musisz zalogować się na konto użytkownika z prawami administratora komputera. Odinstalowanie wersji przeglądarki Google Chrome zainstalowanej dla wszystkich użytkowników systemu powoduje usunięcie jej ze wszystkich kont użytkowników komputera.

Instrukcje dla użytkowników Maca

 1. Przejdź do folderu, w którym znajduje się przeglądarka Google Chrome.
 2. Przeciągnij ikonę aplikacji Google Chrome do ikony Kosz w Docku. Jeśli przeglądarka jest zainstalowana w folderze Applications, musisz mieć prawa administratora. Aby usunąć ikonę przeglądarki Google Chrome z Docku, po prostu przeciągnij ją poza Dock przy użyciu myszy.

Instrukcje do Linuksa

 1. Wybierz kolejno polecenia Aplikacje > Debian > Aplikacje > System > Zarządzanie pakietami > Synaptic Package Manager.
 2. Na liście pakietów odszukaj pakiet „Google Chrome”.
 3. Zaznacz pole wyboru „Google Chrome package” (Pakiet Google Chrome).
 4. Aby całkowicie odinstalować aplikację (łącznie z plikami konfiguracyjnymi), wybierz „Mark for Complete Removal” (Zaznacz do całkowitego usunięcia). Aby odinstalować aplikację, zachowując ustawienia, wybierz opcję „Mark for Removal” (Zaznacz do usunięcia).
 5. Kliknij Apply (Zastosuj).
 6. Wybierz pozycję Google Chrome z menu „To be completely removed” (Do całkowitego usunięcia).
 7. Kliknij Apply (Zastosuj).