Odinstalowywanie Google Chrome

Możesz usunąć Chrome, wykonując opisane niżej czynności. Wybierz „Windows”, „Mac OS X” lub Linux”, aby zobaczyć kroki odpowiednie do komputera, którego używasz.

Instrukcje – Windows

Google Chrome możesz odinstalować, tak jak każdy inny program w Windows.

Odinstalowywanie Chrome w Windows XP

 1. Zamknij wszystkie okna i karty Chrome.
 2. Otwórz menu Start > Panel sterowania.
 3. Kliknij Dodaj lub usuń programy.
 4. Kliknij dwukrotnie Google Chrome.
 5. Kliknij Usuń.
 6. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij Odinstaluj. Jeśli chcesz usunąć informacje o swoim profilu użytkownika, takie jak ustawienia przeglądarki, zakładki i historia, zaznacz pole „Usuń także dane przeglądarki”.

Odinstalowywanie Chrome w Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

 1. Zamknij wszystkie okna i karty Chrome.
 2. Otwórz menu Start > Panel sterowania. (Użytkownicy Windows 8: dowiedz się, jak otworzyć Panel sterowania).
 3. Kliknij Programy i funkcje.
 4. Kliknij dwukrotnie Google Chrome.
 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij Odinstaluj. Jeśli chcesz usunąć informacje o swoim profilu użytkownika, takie jak ustawienia przeglądarki, zakładki i historia, zaznacz pole „Usuń także dane przeglądarki”.

Czy przeglądarka była w pakiecie z innym oprogramowaniem na komputerze? Jeśli tak, bieżąca wersja Google Chrome mogła zostać zainstalowana dla wszystkich użytkowników systemu. Aby ją odinstalować, musisz zalogować się na konto użytkownika z prawami administratora komputera. Odinstalowanie wersji przeglądarki Google Chrome zainstalowanej dla wszystkich użytkowników systemu powoduje usunięcie jej ze wszystkich kont użytkowników komputera.

Odinstalowywanie Chrome w Mac OS X
 1. Przejdź do folderu zawierającego aplikację Google Chrome na komputerze.
  Wskazówka: może on znajdować się w folderze Aplikacje. Jeśli go tam nie ma, wyszukaj na komputerze „Google Chrome” (naciśnij Apple Command KeyF).
 2. Przeciągnij Google Chrome do kosza.
 3. Jeśli dodałeś Google Chrome do Docka, po prostu przeciągnij go poza niego.

Jeśli chcesz usunąć informacje o swoim profilu użytkownika Chrome, takie jak ustawienia przeglądarki, zakładki i historia, wykonaj te dodatkowe czynności:

 1. W pasku menu Maca w górnej części ekranu kliknij Idź.
 2. Wybierz Idź do folderu.
 3. Wpisz ~/Library/Google.
 4. Kliknij Idź.
 5. Przeciągnij folder GoogleSoftwareUpdate do kosza.
Odinstalowywanie Chrome w Linuksie
 1. Otwórz Aplikacje > Debian > Aplikacje > System > Zarządzanie pakietami > Synaptic Package Manager.
 2. Na liście pakietów odszukaj pakiet „Google Chrome”.
 3. Zaznacz pole wyboru „Google Chrome package” (Pakiet Google Chrome).
 4. Aby całkowicie odinstalować aplikację (łącznie z plikami konfiguracyjnymi), wybierz „Mark for Complete Removal” (Zaznacz do całkowitego usunięcia). Aby odinstalować aplikację, zachowując ustawienia, wybierz opcję „Mark for Removal” (Zaznacz do usunięcia).
 5. Kliknij Apply (Zastosuj).
 6. Wybierz Google Chrome z menu „To be completely removed” (Do całkowitego usunięcia).
 7. Kliknij Apply (Zastosuj).

Laura jest specjalistką od Google Chrome i autorką tej strony Centrum pomocy. Chętnie pozna Twoją opinię na jej temat.

Czy ten artykuł był pomocny?