הסרת ההתקנה של Google Chrome

אפשר להסיר את Chrome מהמחשב (Windows,‏ Mac או Linux), או למחוק את אפליקציית Chrome ממכשירי iPhone או iPad.

Windows 10
 1. במחשב, סגור את כל החלונות והכרטיסיות של Chrome.
 2. לחץ על תפריט 'התחל' תפריט  ואז הגדרות.
 3. לחץ על אפליקציות.
 4. בקטע "אפליקציות ותכונות", אתר את Google Chrome ולחץ עליו.
 5. לחץ על הסר התקנה.
 6. אשר על-ידי לחיצה על הסר התקנה.
 7. כדי למחוק את פרטי הפרופיל שלך (פרטים כמו סימניות והיסטוריה), סמן את האפשרות "מחק גם את נתוני הגלישה".
 8. לחץ על הסר התקנה.
Windows 8,‏ Windows 7 או Vista
 1. במחשב, סגור את כל החלונות והכרטיסיות של Chrome.
 2. פתח את לוח הבקרה:
  • Windows 7 ו-Windows Vista‏: לחץ על תפריט 'התחל' תפריט  ואז לוח הבקרה.
  • Windows 8: הצבע על הקצה השמאלי העליון של המסך. לחץ על הגדרות ואז לוח הבקרה.
 3. לחץ על הסר התקנת תוכנית או על תוכניות ותכונות.
 4. לחץ לחיצה כפולה על Google Chrome.
 5. כדי למחוק את פרטי הפרופיל שלך (פרטים כמו סימניות והיסטוריה), סמן את האפשרות "מחק גם את נתוני הגלישה".
 6. לחץ על הסר התקנה.
Windows XP
 1. במחשב, סגור את כל החלונות והכרטיסיות של Chrome.
 2. לחץ על תפריט 'התחל' תפריט  ואז לוח בקרה.
 3. לחץ על הוסף או הסר תוכניות.
 4. לחץ על Google Chrome.
 5. לחץ על הסר.
 6. כדי למחוק את פרטי הפרופיל שלך (פרטים כמו סימניות והיסטוריה), סמן את האפשרות "מחק גם את נתוני הגלישה".
 7. לחץ על הסר התקנה.
Mac
 1. בתחתית מסך המחשב, ב-Dock, לחץ לחיצה ימנית על Chrome.
 2. בחר את האפשרות Quit (צא).
 3. פתח את Finder.
 4. עבור אל התיקייה במחשב שמכילה את היישום Google Chrome.
  • טיפ: יתכן שהוא נמצא בתיקייה Applications (יישומים). אם הוא לא שם, עבור אל File (קובץ) ואז Find (חפש), וחפש את "Google Chrome".
 5. גרור את Google Crome אל פח האשפה.
 6. אופציונלי: מחק את פרטי הפרופיל שלך, כגון סימניות והיסטוריה.
  1. בראש המסך, לחץ על Go (עבור) ואז Go to Folder (עבור לתיקייה).
  2. הזן ‎~/Library/Application Support/Google/Chrome.
  3. לחץ על Go (עבור).
  4. בחר את כל התיקיות וגרור אותן לפח האשפה.
Linux
 1. פתח חלון של המסוף.
  • בסביבות GNOME,‏ Unity,ו-Cinnamon, לחץ על Ctrl + Alt + t.
  • בסביבות KDE, עבור אל Application Menu (תפריט אפליקציות) ואז System (מערכת) ואז Konsole (מסוף).
 2. הזן את הפקודה של הסרת ההתקנה:
  • במערכות מבוססות Debian: הזן sudo dpkg -r google-chrome-stable.
  • במערכות אחרות: הזן sudo rpm -e google-chrome-stable.
 3. כשתתבקש לעשות זאת, הזן את ססמת המחשב.
 

אם תמחק את פרטי הפרופיל במהלך הסרת ההתקנה של Chrome, הנתונים לא יישארו במחשב. אם אתה מחובר ל-Chrome ומסנכרן את הנתונים שלך, ייתכן שחלק מהמידע עדיין יישאר בשרתים של Google. למחיקה, נקה את נתוני הגלישה שלך.

פתרון בעיות ב-Chrome

הסר את ההתקנה של Chrome והתקן אותו מחדש כדי לתקן את רוב הבעיות הקשורות ל-Flash, ליישומי פלאגין, למנועי חיפוש המוגדרים כברירת מחדל, לחלונות קופצים או לעדכוני Chrome.

קישורים רלוונטיים