הסרת ההתקנה של Google Chrome

אנו מצטערים שהחלטת לצאת מתוכנית ההתקנה!

הנחיות עבור Windows

Windows XP

תוכל להסיר את Google Chrome כמו כל תוכנת Windows אחרת. בצע את השלבים הבאים:

 1. סגור את כל חלונות וכרטיסיות Chrome.
 2. עבור אל תפריט 'התחל' > 'לוח בקרה'.
 3. לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות.
 4. לחץ לחיצה כפולה על Google Chrome.
 5. לחץ על הסר.
 6. לחץ על הסר התקנה בתיבת הדו-שיח לאישור. אם תרצה למחוק את פרטי פרופיל המשתמש, כגון ההעדפות, הסימניות וההיסטוריה של הדפדפן, בחר בתיבת הסימון 'מחק גם את נתוני הגלישה'.

Windows Vista‏/Windows 7‏/Windows 8‏

 1. סגור את כל חלונות וכרטיסיות Chrome.
 2. עבור אל תפריט 'התחל' > 'לוח בקרה'. (משתמשי Windows 8‏: למידע נוסף כיצד לגשת ללוח הבקרה)
 3. לחץ על תוכניות ומאפיינים.
 4. לחץ לחיצה כפולה על Google Chrome.
 5. לחץ על הסר התקנה בתיבת הדו-שיח לאישור. אם תרצה למחוק את פרטי פרופיל המשתמש, כגון ההעדפות, הסימניות וההיסטוריה של הדפדפן, בחר בתיבת הסימון 'מחק גם את נתוני הגלישה'.

האם הדפדפן הגיע בחבילה עם תוכנות נוספות במחשב? אם כן, ייתכן שהגרסה של Google Chrome שלך הותקנה במערכת כולה, ויהיה עליך להיכנס לחשבון משתמש עם הרשאות מנהל במחשב שלך כדי להסיר את ההתקנה של הדפדפן. הסרת התקנה של גרסת Google Chrome שהותקנה במערכת כולה מסירה את הדפדפן עבור כל חשבונות המשתמשים במחשב שלך.

הנחיות עבור Mac

 1. עבור אל התיקייה שמכילה את Google Chrome.
 2. גרור את Google Chrome לסמל Trash שנמצא ב-Dock. תצטרך הרשאות של מנהל מערכת אם Google Chrome הותקן בתיקיית Applications שלך. כדי להסיר את הסמל של Google Chrome מה-Dock, גרור אותו אל מחוץ ל-Dock באמצעות העכבר.

הנחיות עבור Linux

 1. עבור אל Applications >‏ Debian >‏ Applications >‏ System >‏Package Management >‏ Synaptic Package Manager‏.
 2. ברשימת החבילות חפש את "Google Chrome".
 3. סמן את תיבת הסימון "חבילת Google Chrome".
 4. כדי להסיר את ההתקנה לחלוטין (כולל קובצי התצורה), בחר באפשרות "סמן להסרה מלאה". כדי להסיר את ההתקנה אך לשמור את ההעדפות, בחר באפשרות "סמן להסרה".
 5. לחץ על החל.
 6. בחר ב-Google Chrome מתוך התפריט "להסרה מלאה".
 7. לחץ על החל.