הסרת Google Chrome

תוכל להסיר את Chrome על ידי ביצוע השלבים שבהמשך. בחר באפשרות Windows‏, Mac‏, או Linux כדי לראות את השלבים בשביל סוג המחשב שבו אתה משתמש.

הנחיות ל-Windows

תוכל להסיר את Google Chrome כמו כל תוכנת Windows אחרת.

כיצד להסיר את ההתקנה של Chrome ב-Windows XP

 1. סגור את כל החלונות והכרטיסיות של Chrome.
 2. עבור אל תפריט 'התחל' > לוח בקרה.
 3. לחץ על הוסף או הסר תוכניות.
 4. לחץ לחיצה כפולה על Google Chrome.
 5. לחץ על הסר.
 6. לחץ על הסר התקנה בתיבת הדו-שיח לאישור. אם תרצה למחוק את פרטי פרופיל המשתמש, כמו ההעדפות, הסימניות וההיסטוריה של הדפדפן, בחר בתיבת הסימון 'מחק גם את נתוני הגלישה'.

כיצד להסיר את ההתקנה של Chrome ב-Windows Vista‏, Windows 7 או Windows 8

 1. סגור את כל החלונות והכרטיסיות של Chrome.
 2. עבור אל תפריט 'התחל' > לוח בקרה.(Windows 8‏: קרא כיצד לגשת אל לוח הבקרה)
 3. לחץ על תוכניות ותכונות.
 4. לחץ לחיצה כפולה על Google Chrome.
 5. לחץ על הסר התקנה בתיבת הדו-שיח לאישור. אם תרצה למחוק את פרטי פרופיל המשתמש, כמו ההעדפות, הסימניות וההיסטוריה של הדפדפן, בחר בתיבת הסימון 'מחק גם את נתוני הגלישה'.

האם הדפדפן הגיע במחשב כחלק מחבילה עם תוכנות נוספות? אם כן, ייתכן שגרסה זו של Google Chrome הותקנה במערכת כולה, ויהיה עליך להיכנס לחשבון משתמש עם הרשאות של מנהל מערכת במחשב שלך כדי להסיר את ההתקנה של הדפדפן. הסרת התקנה של גרסת Google Chrome מהמערכת כולה מסירה את הדפדפן בשביל כל חשבונות המשתמשים במחשב.

כיצד להסיר את ההתקנה של Chrome ב-Mac
 1. עבור במחשב אל התיקייה המכילה את יישום Google Chrome.
  טיפ: ייתכן שהוא בתיקייה Applications (יישומים). אם הוא לא שם, נסה לחפש במחשב את "Google Chrome" (הקש על Apple Command KeyF).
 2. גרור את Google Chrome אל פח האשפה.
 3. אם הוספת את Google Chrome ל-Dock, הסר אותו בגרירה מה-Dock.

אם תרצה למחוק מהמחשב את פרטי הפרופיל של המשתמש ב-Chrome, כמו ההעדפות, הסימניות וההיסטוריה של הדפדפן, בצע את השלבים הנוספים הבאים:

 1. בסרגל תפריט Mac שבחלק העליון של המסך, לחץ על Go (עבור).
 2. בחר באפשרות Go to Folder (עבור אל התיקייה).
 3. הקלד ‎~/Library/Google.
 4. לחץ על Go (עבור).
 5. גרור את התיקייה GoogleSoftwareUpdate אל פח האשפה.
כיצד להסיר את ההתקנה של Chrome ב-Linux
 1. עבור אל Applications (יישומים) > Debian ‏> Applications (יישומים) > System (מערכת) ‏> Package Management (ניהול חבילות) > Synaptic Package Manager (מנהל החבילות Synaptic ).
 2. ברשימת החבילות חפש את Google Chrome.
 3. סמן את התיבה 'חבילת Google Chrome'.
 4. כדי להסיר את ההתקנה לחלוטין (כולל קובצי התצורה), בחר באפשרות Mark for Complete Removal (סמן להסרה מלאה). כדי להסיר את ההתקנה אך לשמור את ההעדפות, בחר באפשרות Mark for Removal (סמן להסרה).
 5. לחץ על Apply (החל).
 6. בחר ב-Google Chrome מתוך התפריט "To be completely removed" (להסרה מלאה).
 7. לחץ על Apply (החל).