הסרת Google Chrome

אנו מצטערים שהחלטת לעזוב!

הנחיות ל-Windows

Windows XP

תוכל להסיר את Google Chrome כמו כל תוכנת Windows אחרת. בצע את הצעדים הבאים:

 1. סגור את כל חלונות וכרטיסיות Chrome .
 2. עבור אל תפריט 'התחל' > 'לוח בקרה'.
 3. לחץ על הוסף או הסר תוכניות.
 4. לחץ לחיצה כפולה על Google Chrome.
 5. לחץ על הסר.
 6. לחץ על הסר התקנה בתיבת הדו-שיח לאישור. אם תרצה למחוק את פרטי הפרופיל של המשתמש, כמו ההעדפות, הסימניות וההיסטוריה של הדפדפן, בחר בתיבת הסימון 'מחק גם את נתוני הגלישה'.

Windows Vista‏/Windows 7‏/Windows 8‏

 1. סגור את כל חלונות וכרטיסיות Chrome.
 2. עבור אל תפריט 'התחל' > 'לוח בקרה'.(Windows 8‏: קרא כיצד לגשת אל לוח הבקרה)
 3. לחץ על תוכניות ומאפיינים.
 4. לחץ לחיצה כפולה על Google Chrome.
 5. לחץ על הסר התקנה בתיבת הדו-שיח לאישור. אם תרצה למחוק את פרטי הפרופיל של המשתמש, כמו ההעדפות, הסימניות וההיסטוריה של הדפדפן, בחר בתיבת הסימון 'מחק גם את נתוני הגלישה'.

האם הדפדפן הגיע במחשב כחלק מחבילה עם תוכנות נוספות? אם כן, ייתכן שהגרסה של Google Chrome שלך הותקנה במערכת כולה, ויהיה עליך להיכנס לחשבון משתמש עם הרשאות מנהל במחשב שלך כדי להסיר את ההתקנה של הדפדפן. הסרת התקנה של גרסת Google Chrome שהותקנה במערכת כולה מסירה את הדפדפן עבור כל חשבונות המשתמשים במחשב שלך.

הנחיות ל-Mac
 1. עבור במחשב אל התיקייה המכילה את יישום Google Chrome.
  טיפ: ייתכן שהוא בתיקייה Applications (יישומים). אם הוא לא שם, נסה לחפש במחשב את "Google Chrome" (הקש על ‎⌘F).
 2. גרור את Google Chrome אל פח האשפה.
 3. אם הוספת את Google Chrome ל-Dock, הסר אותו בגרירה מה-Dock.

אם תרצה למחוק מהמחשב את פרטי הפרופיל של המשתמש ב-Chrome, כמו ההעדפות, הסימניות וההיסטוריה של הדפדפן, בצע את השלבים הנוספים הבאים:

 1. בסרגל תפריט Mac שבחלק העליון של המסך, לחץ על Go (עבור).
 2. בחר באפשרות Go to Folder (עבור אל התיקייה).
 3. הקלד ‎~/Library/Google.
 4. לחץ על Go (עבור).
 5. גרור את התיקייה GoogleSoftwareUpdate אל פח האשפה.
הנחיות ל-Linux
 1. עבור אל Applications (יישומים) > Debian ‏> Applications (יישומים) > System (מערכת) ‏> Package Management (ניהול חבילות) > Synaptic Package Manager (מנהל החבילות Synaptic).
 2. ברשימת החבילות חפש את "Google Chrome".
 3. סמן את התיבה "Google Chrome package" (חבילת Google Chrome).
 4. כדי להסיר את ההתקנה לחלוטין (כולל קובצי התצורה), בחר באפשרות "Mark for Complete Removal" (סמן להסרה מלאה). אם ברצונך להסיר את ההתקנה אך לשמור את ההעדפות, בחר באפשרות "Mark for Removal" (סמן להסרה).
 5. לחץ על Apply (החל).
 6. בחר ב-Google Chrome מתוך התפריט "To be completely removed" (להסרה מלאה).
 7. לחץ על Apply (החל).