Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Deinstaliranje Google Chromea

Chrome i podatke o profilu možete ukloniti prema uputama u nastavku. 

Deinstaliranje i ponovno instaliranje Chromea može riješiti i probleme s Flashom, dodacima, tražilicom, skočnim prozorima ili Chromeovim ažuriranjima.