Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Deinstaliranje Google Chromea

Chrome i podatke o profilu možete ukloniti prema uputama u nastavku. 

Deinstaliranje i ponovno instaliranje Chromea može riješiti i probleme s Flashom, dodacima, tražilicom, skočnim prozorima ili Chromeovim ažuriranjima. 

Na Windows računalima

Deinstaliranje Chromea u Windowsima XP

 1. Zatvorite sve Chromeove prozore i kartice.
 2. Otvorite& izbornik Start > Upravljačka ploča.
 3. Kliknite Dodaj ili ukloni programe.
 4. Dvaput kliknite Google Chrome.
 5. Kliknite Ukloni.
 6. Kliknite Deinstaliraj.
 7. Ako želite izbrisati podatke o korisničkom profilu, kao što su postavke, oznake i povijest preglednika, potvrdite okvir "Izbriši i podatke o pregledavanju". 

Deinstaliranje Chromea u Windowsima Vista/Windowsima 7/Windowsima 8

 1. Zatvorite sve Chromeove prozore i kartice.
 2. Otvorite izbornik Start > Upravljačka ploča. (Korisnici Windowsa 8: saznajte kako pristupiti Upravljačkoj ploči.)
 3. Kliknite stavku Programi i značajke.
 4. Dvaput kliknite Google Chrome.
 5. Kliknite Deinstaliraj
 6. Ako želite izbrisati podatke o profilu, kao što su postavke, oznake i povijest preglednika, potvrdite okvir "Izbriši i podatke o pregledavanju".
Na Mac računalima
 1. Otvorite mapu u kojoj se nalazi aplikacija Google Chrome na računalu. To bi mogla biti mapa Aplikacije. 
 2. Povucite Google Chrome u otpad.

Uklanjanje podataka o korisničkom profilu

Ako želite izbrisati podatke o korisničkom profilu na Chromeu, primjerice postavke, oznake i povijest preglednika, slijedite ove upute:

 1. Na traci izbornika Mac pri vrhu zaslona kliknite Go (Idi).
 2. Odaberite Go to Folder (Idi u mapu).
 3. Upišite ~/Library/Google.
 4. Kliknite Go (Idi).
 5. Povucite mapu GoogleSoftwareUpdate u otpad.
Na Linux računalima
 1. Otvorite Applications (Aplikacije) > Debian > Applications (Aplikacije) > System (Sustav) > Package Management (Upravljanje paketima) > Synaptic Package Manager (Upravitelj paketa Synaptic).
 2. Na popisu paketa potražite "Google Chrome".
 3. Potvrdite okvir "Google Chrome package" (Paket Google Chromea).
 4. Odaberite opciju deinstalacije:
  • Da biste preglednik deinstalirali u cijelosti, uključujući postavke, odaberite "Mark for Complete Removal" (Označi za potpuno uklanjanje).
  • Da biste preglednik deinstalirali uz spremanje nekih postavki, odaberite "Mark for Removal" (Označi za uklanjanje).
 5. Kliknite Apply (Primijeni).
 6. Odaberite Google Chrome s izbornika "To be completely removed" (Za potpuno uklanjanje).
 7. Kliknite Apply (Primijeni).
Na iPhoneu i iPadu
 1. Na iPhoneu ili iPadu dodirnite i zadržite aplikaciju Chrome Aplikacija Chrome.
 2. Dodirnite X.
 3. Da biste s uređaja uklonili Chrome i sve njegove podatke, dodirnite Izbriši.