Deinstaliranje Google Chromea

Chrome možete ukloniti prema uputama u nastavku. Odaberite "Windows", "Mac" ili "Linux" da biste vidjeli upute za svoje računalo.

Upute za Windows

Google Chrome možete ukloniti kao bilo koji drugi program Windowsa.

Deinstaliranje Chromea u Windowsima XP

 1. Zatvorite sve Chromeove prozore i kartice.
 2. Otvorite& izbornik Start > Upravljačka ploča.
 3. Kliknite Dodaj ili ukloni programe.
 4. Dvaput kliknite Google Chrome.
 5. Kliknite Ukloni.
 6. U dijaloškom okviru za potvrdu kliknite Deinstaliraj. Ako želite izbrisati informacije o korisničkom profilu, poput postavki, oznaka i povijesti preglednika, uključite potvrdni okvir "Izbriši i podatke o pregledavanju".

Deinstaliranje Chromea u Windowsima Vista/Windowsima 7/Windowsima 8

 1. Zatvorite sve Chromeove prozore i kartice.
 2. Otvorite izbornik Start > Upravljačka ploča. (Korisnici Windowsa 8: saznajte kako pristupiti Upravljačkoj ploči.)
 3. Kliknite stavku Programi i značajke.
 4. Dvaput kliknite Google Chrome.
 5. U dijaloškom okviru za potvrdu kliknite Deinstaliraj. Ako želite izbrisati informacije o korisničkom profilu, poput postavki, oznaka i povijesti preglednika, uključite potvrdni okvir "Izbriši i podatke o pregledavanju".

Jeste li preglednik dobili u paketu s drugim softverom na računalu? U tom slučaju možda je vaša verzija preglednika Google Chrome instalirana kao dio sustava i morat ćete se na računalu prijaviti na korisnički račun s administratorskim pravima kako biste deinstalirali taj preglednik. Deinstaliranjem verzije Google Chromea na razini sustava taj se preglednik uklanja za sve korisničke račune na računalu.

Deinstaliranje Chromea na Macu
 1. Otvorite mapu u kojoj se nalazi Google Chrome na računalu.
  Savjet: to može biti mapa Aplikacije. Ako nije u toj mapi, potražite "Google Chrome" na računalu (pritisnite Apple Command KeyF).
 2. Povucite Google Chrome u otpad.
 3. Ako ste Google Chrome dodali na Dock, jednostavno ga povucite s njega.

Ako želite izbrisati informacije o korisničkom profilu, primjerice, postavke, oznake i povijest preglednika, slijedite još i ove upute.

 1. Na traci izbornika Mac pri vrhu zaslona kliknite Go (Idi).
 2. Odaberite Go to Folder (Idi u mapu).
 3. Upišite ~/Library/Google.
 4. Kliknite Go (Idi).
 5. Povucite mapu GoogleSoftwareUpdate u otpad.
Deinstaliranje Chromea na Linuxu
 1. Otvorite Applications (Aplikacije) > Debian > Applications (Aplikacije) > System (Sustav) > Package Management (Upravljanje paketom) > Synaptic Package Manager (Upravitelj paketa Synaptic).
 2. Na popisu paketa potražite "Google Chrome".
 3. Uključite potvrdni okvir "Google Chrome package" (Google Chrome paket).
 4. Da biste preglednik u cijelosti deinstalirali (uključujući i konfiguracijske datoteke), odaberite "Mark for Complete Removal" (Označi za potpuno uklanjanje). Da biste preglednik deinstalirali uz spremanje nekih postavki, odaberite "Mark for Removal" (Označi za uklanjanje).
 5. Kliknite Apply (Primijeni).
 6. Odaberite Google Chrome s izbornika "To be completely removed" (Za potpuno uklanjanje).
 7. Kliknite Apply (Primijeni).