Gỡ cài đặt Google Chrome

Bạn có thể xóa Chrome khỏi máy tính (Windows, Mac hoặc Linux) hay xóa ứng dụng Chrome khỏi iPhone hoặc iPad.

Windows 10
 1. Trên máy tính, hãy đóng mọi thẻ và cửa sổ Chrome.
 2. Nhấp vào biểu tượng trình đơn Start (Bắt đầu) Menu Start sau đó Settings (Cài đặt).
 3. Nhấp vào Apps (Ứng dụng).
 4. Trong phần "Apps & features" (Ứng dụng và tính năng), hãy tìm và nhấp vào Google Chrome.
 5. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
 6. Xác nhận bằng cách nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
 7. Để xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và lịch sử, hãy chọn "Also delete your browsing data" (Xóa cả dữ liệu duyệt web).
 8. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
Windows 8, 7 hoặc Vista
 1. Trên máy tính, hãy đóng mọi thẻ và cửa sổ Chrome.
 2. Mở Control Panel (Bảng điều khiển):
  • Windows 7 và Vista: Nhấp vào biểu tượng trình đơn Start (Bắt đầu) Menu Start sau đó Control Panel (Bảng điều khiển).
  • Windows 8: Trỏ vào phía trên cùng bên phải của màn hình. Nhấp vào Settings (Cài đặt) sau đó Control Panel (Bảng điều khiển).
 3. Nhấp vào Uninstall a program (Gỡ cài đặt một chương trình) hoặc Programs and Features (Chương trình và Tính năng).
 4. Nhấp đúp vào Google Chrome.
 5. Để xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và lịch sử, hãy chọn "Also delete your browsing data" (Xóa cả lịch sử duyệt web).
 6. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
Windows XP
 1. Trên máy tính, hãy đóng mọi thẻ và cửa sổ Chrome.
 2. Nhấp vào biểu tượng trình đơn Start (Bắt đầu) Menu Start sau đó Control Panel (Bảng điều khiển).
 3. Nhấp vào Add or Remove Programs (Thêm hoặc xóa chương trình).
 4. Nhấp vào Google Chrome.
 5. Nhấp vào Remove (Xóa).
 6. Để xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và lịch sử, hãy chọn "Also delete your browsing data" (Xóa cả dữ liệu duyệt web).
 7. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
Mac
 1. Ở dưới cùng của màn hình máy tính, nhấp chuột phải vào Chrome trong thanh Dock.
 2. Chọn Quit (Thoát).
 3. Mở Finder.
 4. Chuyển đến thư mục chứa ứng dụng Google Chrome trên máy tính của bạn.
  • Lưu ý: Ứng dụng đó có thể nằm trong thư mục Applications (Ứng dụng). Nếu không, hãy chuyển đến File sau đó Find (Tệp > Tìm) rồi tìm "Google Chrome".
 5. Kéo Google Chrome vào Trash (Thùng rác).
 6. Không bắt buộc: Xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và các trang web đã truy cập:
  1. Ở đầu màn hình, hãy nhấp vào Go sau đó Go to Folder (Chuyển đến > Chuyển đến thư mục).
  2. Nhập ~/Library/Application Support/Google/Chrome.
  3. Nhấp vào Go (Đi).
  4. Chọn tất cả thư mục và kéo vào Trash (Thùng rác).
Linux
 1. Mở cửa sổ dòng lệnh.
  • Trên môi trường GNOME, Unity và Cinnamon, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + t.
  • Trên môi trường KDE, hãy chuyển đến Application Menu sau đó System sau đó Konsole (Trình đơn ứng dụng > Hệ thống > Konsole).
 2. Nhập lệnh gỡ cài đặt:
  • Các hệ thống chạy trên Debian: Nhập sudo dpkg -r google-chrome-stable.
  • Các hệ thống khác: Nhập sudo rpm -e google-chrome-stable.
 3. Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu của máy tính.

Nếu bạn xóa thông tin hồ sơ khi gỡ cài đặt Chrome, thì dữ liệu sẽ không còn trên máy tính của bạn nữa. Nếu bạn đã đăng nhập Chrome và đồng bộ hóa dữ liệu thì một số thông tin có thể vẫn ở trên các máy chủ của Google. Để xóa, hãy xóa dữ liệu duyệt web của bạn.

Khắc phục sự cố với Chrome

Gỡ cài đặt rồi cài đặt lại Chrome để khắc phục hầu hết các sự cố với trình bổ trợ, công cụ tìm kiếm mặc định, cửa sổ bật lên hoặc bản cập nhật Chrome.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
237
false