Báo cáo sự cố hoặc gửi phản hồi về Chrome

Bạn có thể giúp cải tiến Google Chrome bằng cách gửi cho chúng tôi phản hồi về bất kỳ sự cố nào mà bạn gặp phải.

  1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
  3. Nhấp vào Trợ giúp sau đó Báo cáo sự cố.
  4. Thêm thông tin chi tiết, bao gồm cả các bước giúp chúng tôi tái tạo sự cố bạn đang gặp phải.
  5. Chọn nếu bạn muốn đưa thêm thông tin vào báo cáo, chẳng hạn như địa chỉ web, địa chỉ email của bạn hay ảnh chụp màn hình.
  6. Để gửi báo cáo, hãy nhấp vào Gửi.

Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn! Có lẽ chúng tôi sẽ không thể gửi riêng cho bạn câu trả lời nhưng chúng tôi sẽ điều tra báo cáo của bạn và sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để cải tiến Google Chrome.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?