รายงานปัญหาหรือส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับ Chrome

คุณช่วยปรับปรุง Google Chrome ได้โดยการส่งความคิดเห็นให้กับเราเกี่ยวกับปัญหาที่คุณกำลังประสบ

  1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
  2. คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ที่ด้านบนขวา
  3. คลิกความช่วยเหลือ แล้ว รายงานปัญหา
  4. เพิ่มรายละเอียด รวมถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิดปัญหา เพื่อที่จะจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณ
  5. เลือกว่าคุณต้องการระบุข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่เว็บ ที่อยู่อีเมล หรือภาพหน้าจอในรายงานไหม
  6. เมื่อต้องการส่งรายงาน ให้คลิกส่ง

ขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ เราอาจไม่สามารถตอบกลับเป็นรายบุคคลได้ แต่เราจะตรวจสอบรายงานของคุณและใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้มาปรับปรุง Google Chrome

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร