Подаване на сигнал за проблем или изпращане на отзиви за Chrome

Можете да помагате за подобряването на Google Chrome, като ни изпращате отзиви за евентуалните проблеми, които имате.

  1. Отворете Chrome на компютъра си.
  2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още.
  3. Кликнете върху Помощ и след това Подаване на сигнал за проблем.
  4. Въведете подробности, включително стъпките, чрез които да възпроизведем срещания от вас проблем.
  5. Изберете дали да включите повече информация в сигнала, като например уеб адрес, имейл адреса си или екранна снимка.
  6. За да подадете сигнала, кликнете върху Изпращане.

Оценяваме помощта ви! Вероятно няма да можем да ви изпратим индивидуален отговор, но ще проверим сигнала ви и ще използваме предоставената от вас информация, за да подобрим Google Chrome.