Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Đặt trang chủ và trang khởi động của bạn

Bạn có thể tùy chỉnh Google Chrome để mở bất kỳ trang nào cho trang chủ hoặc trang khởi động. Hai trang này không giống nhau trừ khi được đặt giống nhau.  

 • Trang khởi động là trang hiển thị khi bạn lần đầu khởi chạy Chrome trên máy tính của mình.
 • Trang chủ là trang bạn truy cập khi nhấp vào Trang chủ Mở trang chủ.

Nếu trang khởi động, trang chủ hoặc công cụ tìm kiếm của bạn đột nhiên thay đổi thì có thể máy tính của bạn đã cài đặt phần mềm không mong muốn. Tìm hiểu cách tìm và xóa phần mềm độc hại khỏi máy tính cũng như cách khôi phục cài đặt của bạn.

Đặt trang khởi động

Bạn có thể kiểm soát trang hoặc các trang nào sẽ xuất hiện khi bạn khởi chạy Chrome trên máy tính của mình.

Mở một tab mới

Bạn có thể yêu cầu Chrome mở trang tab mới.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Cài đặt. (Nếu bạn đang sử dụng Chromebook, hãy nhấp vào "Hiển thị cài đặt nâng cao" ở cuối trang.)
 4. Trong phần "Khi khởi động", chọn Mở trang Tab mới.

Theo mặc định, trang tab mới hiển thị biểu trưng của Google, thanh tìm kiếm và hình thu nhỏ của các trang web mà bạn truy cập nhiều nhất. Nhưng thay vào đó, bạn có thể chọn chủ đề vui nhộn cho trang tab mới của mình.

Tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại

Bạn có thể yêu cầu Chrome mở lại chính các trang bạn muốn tìm vào thời điểm đóng trình duyệt.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Cài đặt. (Nếu bạn đang sử dụng Chromebook, hãy nhấp vào "Hiển thị cài đặt nâng cao" ở cuối trang.)
 4. Trong phần "Khi khởi động", chọn Tiếp tục từ điểm bạn đã dừng lại.

Cookie và dữ liệu của bạn đã được lưu, vì vậy mọi trang web mà bạn đăng nhập trước đó (ví dụ như Gmail) sẽ mở lại. Nếu bạn không muốn đăng nhập tự động vào những trang này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Ở cuối trang, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 5. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 6. Trong hộp thoại xuất hiện, trong phần "Cookie", chọn Chỉ lưu dữ liệu cục bộ cho đến khi bạn thoát khỏi trình duyệt của mình.
 7. Nhấp vào Xong.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Chromebook, các tab của bạn sẽ không khôi phục khi bạn đóng và mở lại trình duyệt Chrome. Để tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại, hãy khởi động lại Chromebook.

Mở tập hợp các trang cụ thể

Bạn có thể yêu cầu Chrome mở bất kỳ trang web nào.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Cài đặt. (Nếu bạn đang sử dụng Chromebook, hãy nhấp vào "Hiển thị cài đặt nâng cao" ở cuối trang.)
 4. Trong phần "Khi khởi động", nhấp vào Mở trang hoặc tập hợp các trang cụ thể.
 5. Nhấp vào Đặt trang.
 6. Nhập địa chỉ web của trang bạn muốn xem khi mở Chrome.
 7. Nhấp vào OK.

Sự cố với trang chủ hoặc trang khởi động của bạn

Nếu nhìn thấy trang chủ hoặc trang khởi động mà bạn không tự đặt thì có thể máy tính của bạn đã bị nhiễm phần mềm độc hại. Tìm hiểu cách chặn các thay đổi không mong muốn cho Chrome.

Bạn đang sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể chọn (các) trang khởi động hoặc trang chủ cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn sẽ không thể thay đổi các trang đó tại đây. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý.

Chọn trang chủ của bạn

Bạn có thể kiểm soát trang nào sẽ xuất hiện khi nhấp vào nút Trang chủ Ở trên cùng bên trái của màn hình.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Chọn Cài đặt.
 4. Trong "Giao diện", chọn hộp Hiển thị nút Trang chủ.
 5. Bên dưới "Hiển thị nút Trang chủ", nhấp vào Thay đổi để chọn trang chủ của bạn.

Nút Trang chủ sẽ xuất hiện ở bên trái thanh địa chỉ của bạn.

Cài đặt Chrome, theo cách của bạn

Tìm hiểu cách tùy chỉnh Chrome và thay đổi cài đặt Chrome của bạn.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?