Đặt trang chủ của bạn

Bạn có thể thêm nút trang chủ vào thanh công cụ của trình duyệt. Bạn có thể nhấp vào nút này bất cứ lúc nào để truy cập trang chủ.

Nếu bạn gặp sự cố khi chặn cửa sổ bật lên, khi lưu trang chủ hay khi đặt công cụ tìm kiếm mặc định của mình, thì một chương trình không mong muốn có thể đã chiếm đoạt cài đặt của bạn. Hãy xem các bước gỡ rối để giúp giải quyết sự cố hoặc thử đặt lại cài đặt trình duyệt của bạn.

Làm theo các bước sau để điều chỉnh các cài đặt trang chủ:

 1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Cài đặt.
  • Thêm nút trang chủ vào thanh công cụ của trình duyệt
   Theo mặc định, nút trang chủ bị tắt. Chọn hộp kiểm "Hiển thị nút Trang chủ" trong mục "Giao diện" để hiển thị nút đó trên thanh công cụ của trình duyệt.
  • Đặt trang chủ của bạn
   Khi hộp kiểm "Hiển thị nút Trang chủ" được chọn, một địa chỉ web sẽ xuất hiện bên dưới hộp kiểm. Nếu bạn muốn nút Trang chủ mở ra ở một trang web khác, hãy nhấp Thay đổi để nhập liên kết. Bạn cũng có thể chọn trang Tab mới làm trang chủ của mình.

Bạn sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hoặc trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể đặt các cài đặt Trang chủ cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn sẽ không thể thay đổi các cài đặt này tại đây. Tìm hiểu cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý