Cách cài đặt trang chủ và trang khởi động

Trang khởi động là trang xuất hiện khi bạn mở Chrome lần đầu tiên. Trang chủ là trang bạn truy cập khi nhấp vào nút Trang chủ (nút Home có biểu tượng giống ngôi nhà). Hai trang này khác nhau trừ khi bạn cài đặt cả hai trang giống nhau.

Lưu ý: Nếu trang khởi động, trang chủ hoặc công cụ tìm kiếm của bạn tự nhiên bị thay đổi thì có thể máy tính của bạn đã bị nhiễm phần mềm độc hại. Ví dụ: nếu muốn đặt Google lại làm trang chủ, bạn có thể khôi phục cài đặt gốc của Chrome.

Cài đặt trang khởi động cho Google Chrome

Bạn có thể đặt một hoặc nhiều trang xuất hiện khi khởi động Chrome.

Mở trang Tab mới

Bạn có thể cài đặt tab mới trong Chrome

 1. Ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ, bạn hãy nhấp vào menu Chrome Chrome menu
 2. Chọn Cài đặt. (Nếu bạn đang sử dụng Chromebook, hãy nhấp vào "Hiển thị cài đặt nâng cao" ở cuối trang.)
 3. Trong phần "Khi khởi động", bạn hãy chọn Mở trang Tab mới.

Theo mặc định, trang tab mới hiển thị logo của Google, thanh tìm kiếm và hình thu nhỏ của các trang web mà bạn truy cập nhiều nhất. Nhưng thay vì vậy, bạn có thể chọn chủ đề vui nhộn cho trang tab mới.

Tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại

Bạn có thể yêu cầu Chrome mở lại chính các trang bạn muốn tìm vào thời điểm đóng trình duyệt.

 1. Ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ, bạn hãy nhấp vào menu Chrome Chrome menu
 2. Chọn Cài đặt. (Nếu bạn đang sử dụng Chromebook, hãy nhấp vào "Hiển thị cài đặt nâng cao" ở cuối trang.)
 3. Trong phần "Khi khởi động", bạn hãy chọn Tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại.

Cookie và dữ liệu của bạn được lưu, vì vậy mọi tài khoản bạn mở trước đây (ví dụ như Gmail) sẽ mở lại. Nếu bạn không muốn đăng nhập tự động vào những trang này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ, bạn hãy nhấp vào menu Chrome Chrome menu
 2. Chọn Cài đặt. (Nếu bạn đang sử dụng Chromebook, hãy đi tới bước tiếp theo.)
 3. Ở cuối trang, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Bảo mật", bạn hãy nhấp vào nút Cài đặt nội dung.
 5. Trong hộp thoại xuất hiện, trong phần "Cookie", hãy chọn Chỉ lưu dữ liệu trên máy cho đến khi bạn thoát trình duyệt của mình.
 6. Nhấp vào Xong.
Mở một trang cụ thể hoặc tập hợp các trang

Bạn có thể yêu cầu Chrome mở bất kỳ trang web nào.

 1. Ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ, bạn hãy nhấp vào menu Chrome Chrome menu
 2. Chọn Cài đặt. (Nếu bạn đang sử dụng Chromebook, hãy nhấp vào "Hiển thị cài đặt nâng cao" ở cuối trang.)
 3. Trong phần "Khi khởi động", bạn hãy nhấp vào Mở một trang cụ thể hoặc tập hợp các trang.
 4. Nhấp vào liên kết Tập hợp các trang.
 5. Nhập địa chỉ web của trang mà bạn muốn thấy khi mở Chrome.
 6. Nhấp vào OK.

Người dùng Mac: Nếu khởi động lại máy tính khi đang sử dụng Chrome, bạn sẽ thấy thông báo hệ thống có nội dung "Mở lại cửa sổ khi đăng nhập trở lại" bên cạnh là một hộp kiểm. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, Chrome sẽ khởi chạy lại sau khi máy Mac khởi động lại cùng với các tab bạn mở trong phiên duyệt trước.

Cài đặt trang chủ của bạn

Trang chủ hiển thị khi bạn nhấp vào nút Trang chủ, bạn có thể thêm nút này vào thanh công cụ của trình duyệt. Hãy làm theo các bước bên dưới để thêm nút Trang chủ và chọn trang chủ:

 1. Ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ, bạn hãy nhấp vào menu Chrome Chrome menu
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Trong phần "Hình thức", bạn hãy chọn hộp Hiển thị nút Trang chủ.
 4. Bên dưới "Hiển thị nút Trang chủ", bạn hãy nhấp vào liên kết Thay đổi để chọn trang chủ của mình.

Nút Trang chủ Home button sẽ xuất hiện ở bên trái của thanh địa chỉ của bạn.

Bạn sử dụng Chromebook tại nơi làm việc hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể chọn (các) trang khởi động hoặc trang chủ cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn sẽ không thay đổi được cài đặt này tại đây. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý

 

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?