ตั้งค่าหน้าแรกและหน้าเริ่มต้นใช้งาน

คุณเลือกหน้าเว็บใดก็ได้เป็นหน้าแรกหรือหน้าเริ่มต้นใช้งานสำหรับ Google Chrome ซึ่ง 2 หน้านี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน เว้นแต่คุณจะตั้งค่าให้เป็นหน้าเดียวกัน

 • หน้าเริ่มต้นใช้งานคือหน้าที่แสดงเมื่อคุณเปิด Chrome ขึ้นมาคราวแรกในอุปกรณ์
 • หน้าแรกเป็นหน้าที่คุณจะไปเมื่อคลิก "หน้าแรก" หน้าแรก

หากหน้าเริ่มต้นใช้งาน หน้าแรก หรือเครื่องมือค้นหาเปลี่ยนแปลงไปอย่างกะทันหัน แสดงว่าคุณอาจมีซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ ดูวิธีค้นหาและนำมัลแวร์ออกจากอุปกรณ์ และตั้งค่ากลับเช่นเดิม

ตั้งค่าหน้าเริ่มต้นใช้งาน

คุณควบคุมได้ว่าจะให้หน้าใดบ้าง (1 หน้าหรือมากกว่า) ปรากฏขึ้นเมื่อเปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์

เปิดแท็บใหม่

ให้ Chrome เปิดหน้าแท็บใหม่ได้โดยทำดังนี้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "เมื่อเริ่มต้นใช้งาน" ให้เลือกเปิดหน้าแท็บใหม่

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว หน้าแท็บใหม่จะแสดงโลโก้ของ Google, แถบค้นหา และภาพขนาดย่อของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมบ่อยที่สุด อย่างไรก็ตาม คุณจะเลือกธีมสนุกๆ สำหรับหน้าแท็บใหม่แทนได้

ดำเนินการต่อจากจุดที่คุณค้างไว้

คุณกำหนดให้ Chrome เปิดหน้าเดิมที่คุณดูอยู่ตอนที่ปิดไปได้

สำหรับคอมพิวเตอร์

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "เมื่อเริ่มต้นใช้งาน" ให้เลือกดำเนินการต่อจากจุดที่คุณค้างไว้

ระบบจะบันทึกคุกกี้และข้อมูลของคุณไว้ ดังนั้นเว็บไซต์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ไว้คราวก่อน (เช่น Gmail) จะเปิดขึ้นมาอีกครั้ง หากไม่ต้องการลงชื่อเข้าใช้หน้าเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
 4. เปิดล้างคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์เมื่อปิด Chrome

ใน Chromebook: หากต้องการเปิดหน้าเว็บขึ้นมาใหม่เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ ให้กด Ctrl + Shift + t

เปิดกลุ่มหน้าเว็บที่ต้องการ

ให้ Chrome เปิดหน้าเว็บใดก็ได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "เมื่อเริ่มต้นใช้งาน" ให้เลือกเปิดหน้าหรือกลุ่มหน้าที่ต้องการ
  • คลิกเพิ่มหน้าใหม่ ป้อนที่อยู่เว็บและคลิกเพิ่ม
  • คลิกใช้หน้าปัจจุบัน

หากต้องการอัปเดตหน้าเว็บ ที่ด้านขวาของหน้า ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขหรือลบ

ปัญหาเกี่ยวกับหน้าเริ่มต้นใช้งานหรือหน้าแรก

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์แล้วเห็นหน้าแรกหรือหน้าเริ่มต้นใช้งานที่ไม่ได้ตั้งค่าไว้เอง แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีมัลแวร์ ดูวิธีป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ใน Chrome

หากใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจเลือกหน้าเริ่มต้นใช้งานหรือหน้าแรกไว้ให้คุณ ในกรณีนี้ คุณจะเปลี่ยนหน้าเองไม่ได้ หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

เลือกหน้าแรก

คุณควบคุมได้ว่าจะให้หน้าใดปรากฏขึ้นเมื่อคลิก "หน้าแรก" หน้าแรก

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ลักษณะที่ปรากฏ" ให้เปิดแสดงปุ่มหน้าแรก
 4. ในส่วน "แสดงปุ่มหน้าแรก" ให้เลือกใช้หน้าแท็บใหม่ หรือหน้าที่กำหนดเอง

ปุ่ม "หน้าแรก" จะปรากฏที่ด้านซ้ายของแถบที่อยู่เว็บ

การตั้งค่าของ Chrome ในแบบของคุณเอง

เรียนรู้วิธีปรับแต่ง Chrome และเปลี่ยนการตั้งค่า Chrome

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร