Ange startsida och startflik

Du kan anpassa Google Chrome så att valfri sida öppnas som startsida eller startflik. Detta är två olika sidor, så länge du inte anger att det ska vara samma sida.

 • Startfliken är fliken som visas när du startar Chrome på enheten.
 • Startsidan är sidan som visas när du klickar på Startsida Startsida.

Om startfliken, startsidan eller sökmotorn plötsligt ändras kan du ha drabbats av oönskad programvara. Läs mer om hur du hittar och tar bort skadlig programvara på enheten och hur du återställer inställningarna.

Konfigurera startfliken

Det är du som bestämmer vilka sidor och flikar som ska visas när du startar Chrome på datorn.

Öppna en ny flik
Du kan ange att sidan Ny flik ska öppnas i Chrome när du öppnar ett nytt fönster.
 1. Öppna Chrome Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Vid start till vänster. 
 4. Klicka på Öppna sidan Ny flik.
Du kan anpassa sidan Ny flik med
 • dina kortkommandon 
 • recept du har tittat på
 • dina kundvagnar på andra webbplatser
 • olika teman. 
Läs mer om hur du anpassar sidan Ny flik.
Fortsätt där du slutade

Du kan ange att Chrome ska öppna samma sidor som du hade öppna när du slutade.

På en dator:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Vid start.
 4. Välj Fortsätt där du slutade.

Dina cookies och din data sparas, så alla webbplatser som du har öppnat tidigare (till exempel Gmail) öppnas igen. Om du inte vill logga in automatiskt på dessa sidor gör du så här:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Integritet och säkerhetföljt av Cookies och annan webbplatsdata.
 4. Aktivera Radera cookies och webbplatsdata när du avslutar Chrome.

På en Chromebook: Du kan öppna sidorna på nytt när du loggar in genom att trycka på Ctrl + Skift + t.

Öppna en grupp med sidor

Du kan ange att en viss webbsida ska öppnas i Chrome.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Välj Öppna en särskild sida eller en grupp med sidor under Vid start.
  • Klicka på Lägg till ny sida. Skriv webbadressen och klicka på Lägg till.
  • Klicka på Använd aktuella sidor.

Om du vill uppdatera sidorna klickar du på Mer Mer till höger om dem följt av Redigera eller Radera.

Problem med startfliken eller startsidan

Om en startsida eller startflik som du inte har valt själv visas kan datorn ha drabbats av skadlig programvara. Läs mer om hur du blockerar oönskade ändringar i Chrome.

Om du använder Chromebook på jobbet eller i skolan kan nätverksadministratören ha valt startflikar eller startsida åt dig. I så fall kan du inte ändra dem. Fråga administratören om du behöver mer hjälp.

Välja startsida

Du kan ställa in vilken sida som ska visas när du klickar på Startsida Startsida.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Aktivera Visa knappen Startsida under Utseende.
 4. Välj under Visa knappen Startsida om du vill använda sidan Ny flik eller en sida du själv valt.

Knappen Startsida visas till vänster om adressfältet.

Inställningarna i Chrome som du vill ha dem

Ta reda på mer om hur du anpassar Chrome och ändrar inställningarna.

Ta reda på mer om hur du anpassar Chrome och ändrar inställningarna.

 

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
237
false
false