Ange startsida och startflik

Du kan anpassa Google Chrome så att valfri sida öppnas som startsida eller startflik. Detta är två olika sidor, så länge du inte anger att det ska vara samma sida.

 • Startfliken är fliken som visas när du startar Chrome på enheten.
 • Startsidan är sidan som visas när du väljer Startsida Startsida.

Om startfliken, startsidan eller sökmotorn plötsligt ändras kan du ha drabbats av oönskad mjukvara. Läs mer om hur du återställer webbläsarinställningarna.

Konfigurera startfliken

Det är du som bestämmer vilka sidor och flikar som ska visas när du startar Chrome på datorn.

Öppna en ny flik
Du kan ange att sidan Ny flik ska öppnas i Chrome när du öppnar ett nytt fönster.
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Välj Vid start till vänster följt av Öppna sidan Ny flik.
Du kan anpassa sidan Ny flik med
 • dina genvägar
 • olika teman.
Läs mer om hur du anpassar sidan Ny flik.
Fortsätt där du slutade

Du kan ange att Chrome ska öppna samma sidor som du hade öppna när du slutade.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Välj Vid start till vänster följt av Fortsätt där du slutade.

Dina cookies och din data sparas, så alla webbplatser som du har öppnat tidigare öppnas igen. Om du inte vill logga in automatiskt på dessa sidor gör du så här:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Välj Integritet och säkerhet till vänster följt av Webbplatsinställningar följt av Ytterligare innehållsinställningar.
 4. Välj Webbplatsdata på enheten.
 5. Aktivera Radera data som webbplatser har sparat på enheten när du stänger alla fönster.
Öppna en grupp med sidor

Du kan ange att en viss webbsida ska öppnas i Chrome.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Välj Öppna en särskild sida eller en grupp med sidor under Vid start.
 4. Du kan göra något av följande:
  • Välj Lägg till ny sida.
   1. Ange webbadressen.
   2. Välj Lägg till.
  • Välj Använd aktuella sidor.

Tips! Om du vill uppdatera sidorna väljer du Mer Mer till höger följt av Redigera eller Radera.

Problem med startfliken eller startsidan

Om en startsida eller startflik som du inte har valt själv visas kan datorn ha drabbats av skadlig kod. Läs mer om hur du tar bort oönskade annonser, popupfönster och skadlig kod.

Om du använder Chromebook på jobbet eller i skolan kan nätverksadministratören ha valt startflikar eller startsida åt dig. I så fall kan du inte ändra dem. Fråga administratören om du behöver mer hjälp.

Välja startsida

Du kan ställa in vilken sida som ska visas när du väljer Startsida Startsida.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Aktivera Visa hemknappen under Utseende.
 4. Under Visa hemknappen väljer du om du vill använda sidan Ny flik eller en sida du själv valt.

Tips! Du hittar Hem Startsida till vänster om adressfältet.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
4258811917403106347