Konfigurera startfliken och startsidan

Din startfliken är fliken som visas när du öppnar Chrome. Startsidan är den sida du besöker när du klickar på knappen Startsida. De två sidorna är inte samma om du inte ställer in dem så att de är samma.

Obs! Om startfliken, startsidan eller sökmotorn plötsligt ändras har du råkat ut för skadlig programvara. Om du vill ha Google som startsida igen kan du till exempel återställa de ursprungliga inställningarna i Chrome.

Konfigurera startfliken

Du bestämmer vilken eller vilka sidor som visas när du öppnar Chrome.

Öppna sidan Ny flik

Du kan ange att en ny flik ska öppnas i Chrome.

 1. Klicka på Chrome-menyn högt upp till höger i fönstret. Chrome menu
 2. Välj Inställningar. (Om du använder en Chromebook klickar du på Visa avancerade inställningar längst ned på sidan.)
 3. Välj Öppna sidan Ny flik under Vid start.

Som standard visas Googles logotyp, ett sökfält och miniatyrer av de webbplatser du oftast besöker på den nya fliksidan. Du kan dock välja ett roligt tema för sidan Ny flik i stället.

Fortsätt där du slutade

Du kan ange att samma sidor som du tittade på sist ska öppnas när du startar Chrome igen.

 1. Klicka på Chrome-menyn högt upp till höger i fönstret. Chrome menu
 2. Välj Inställningar. (Om du använder en Chromebook klickar du på Visa avancerade inställningar längst ned på sidan.)
 3. Välj Fortsätt där du slutade under Vid start.

Dina cookies och data sparas, så alla konton som du har öppnat tidigare (exempelvis Gmail) öppnas igen. Om du inte vill loggas in automatiskt på dessa sidor följer du stegen nedan:

 1. Klicka på Chrome-menyn högt upp till höger i fönstret. Chrome menu
 2. Välj Inställningar. (Om du använder en Chromebook fortsätter du till nästa steg.)
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned på sidan.
 4. Klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess.
 5. Välj Behåll bara lokala uppgifter tills jag stänger webbläsaren under Cookies i dialogrutan som visas.
 6. Klicka på Klar.
Öppna en viss sida eller en grupp med sidor

Du kan ange att en viss webbsida ska öppnas i Chrome.

 1. Klicka på Chrome-menyn högt upp till höger i fönstret. Chrome menu
 2. Välj Inställningar. (Om du använder en Chromebook klickar du på Visa avancerade inställningar längst ned på sidan.)
 3. Klicka på Öppna en särskild sida eller en grupp med sidor under Vid start.
 4. Klicka på länken Grupp med sidor.
 5. Ange webbadressen till sidan som du vill visa när du öppnar Chrome.
 6. Klicka på OK.

Mac-användare: Om du startar om datorn när du använder Chrome visas ett systemmeddelande om att fönster ska öppnas på nytt när du loggar in igen med en kryssruta bredvid. Om kryssrutan är markerad startas Chrome om när du startar om Mac-datorn och de flikar som var öppna under den senaste webbsessionen öppnas automatiskt.

Välja startsida

Startsidan visas när du klickar på knappen Startsida som du kan lägga till i webbläsarens verktygsfält. Följ stegen nedan om du vill lägga till knappen Startsida och välja en startsida:

 1. Klicka på Chrome-menyn högt upp till höger i fönstret. Chrome menu
 2. Välj Inställningar.
 3. Markera rutan Visa knappen Startsida under Utseende.
 4. Klicka på länken Ändra under Visa knappen Startsida om du vill välja startsida.

Knappen Startsida Home button visas till vänster om adressfältet.

Använder du Chromebook på jobbet eller i skolan? Nätverksadministratören kan välja en eller flera startflikar eller startsidor åt dig, och i så fall kan du inte ändra dem här. Läs mer om hur du använder en Chrome-enhet som hanteras av någon annan