Nastavenie domovskej stránky

Na panel s nástrojmi prehliadača môžete pridať tlačidlo domovskej stránky, pomocou ktorého budete môcť kedykoľvek prejsť na domovskú stránku.

Ak máte problém s blokovaním kontextových okien, uložením domovskej stránky alebo nastavením predvoleného vyhľadávacieho nástroja, je možné, že vaše nastavenia napadol nežiaduci program. Prečítajte si postup na riešenie problémov, ktorý vám pomôže problém vyriešiť, alebo skúste obnoviť nastavenia prehliadača.

Ak chcete upraviť nastavenia domovskej stránky, postupujte takto:

 1. Kliknite na ponuku Chrome Chrome menu na paneli s nástrojmi prehliadača.
 2. Vyberte možnosť Nastavenia.
  • Pridanie tlačidla domovskej stránky na panel s nástrojmi prehliadača
   Tlačidlo domovskej stránky je v predvolenom nastavení vypnuté. Ak ho chcete zobraziť na paneli s nástrojmi prehliadača, začiarknite políčko Zobraziť tlačidlo domovskej stránky v sekcii Vzhľad.
  • Nastavenie domovskej stránky
   Ak je políčko Zobraziť tlačidlo domovskej stránky začiarknuté, zobrazí sa pod ním webová adresa. Ak chcete, aby sa po kliknutí na tlačidlo domovskej stránky otvorila iná webová stránka, kliknite na tlačidlo Zmeniť a zadajte odkaz. Ako domovskú stránku si môžete zvoliť aj stránku Nová karta.

Používate zariadenie Chrome v práci alebo v škole? Je možné, že nastavenia domovskej stránky určuje správca siete. V takom prípade ho tu nie je možné zmeniť. Viac informácií o používaní spravovaného zariadenia Chrome