Задаване на началната страница и страницата при стартиране

Можете да персонализирате Google Chrome да отваря която и да е страница като начална или такава при стартиране. Двете са различни, освен ако не зададете да бъдат едни и същи.  

 • Страницата при стартиране е тази, която се показва при стартирането на Chrome на компютъра ви.
 • Началната ви страница е тази, която се отваря, когато кликнете върху бутона за нея – Отваряне на началната страница.

Ако началната страница, тази при стартиране или търсещата машина се променят неочаквано, може да имате нежелан софтуер. Научете как да намерите и премахнете такива програми от компютъра си и възстановете настройките си.

Задаване на страницата ви при стартиране

Можете да контролирате каква страница или съответно страници да се показват, когато стартирате Chrome на компютъра си.

Да се отваря нов раздел

Можете да зададете при стартирането на Chrome да се отваря нов раздел.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Под „При стартиране“ изберете Да се отваря нов раздел в браузъра.

По подразбиране в новия раздел в браузъра се показва логото на Google, лента за търсене и миниизображения на най-посещаваните от вас сайтове. Вместо това обаче можете да изберете забавна тема.

Продължаване оттам, откъдето сте прекъснали

Можете да зададете на Chrome да отваря отново същите страници, които сте разглеждали при излизането от него.

На компютър

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Под „При стартиране“ изберете Продължаване оттам, откъдето сте прекъснали.

„Бисквитките“ и данните ви се запазват, така че уебсайтовете, в които сте влезли преди това (например Gmail), ще се отворят отново. Ако не искате автоматично да влизате с него в тези страници, изпълнете долупосочените стъпки:

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Кликнете върху Разширени в долната част.
 4. Под „Поверителност и сигурност“ кликнете върху Настройки за съдържанието.
 5. Кликнете върху „Бисквитки“.
 6. Включете Съхраняване на локалните данни само докато излезете от браузъра.

На Chromebook: За да отворите отново страниците си, натиснете Ctrl + Shift + T.

Отваряне на конкретен набор от страници

Можете да зададете на Chrome да отваря която и да е уеб страница.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Под „При стартиране“ изберете Отваряне на конкретна страница или набор от страници.
  • Кликнете върху Добавяне на нова страница. Въведете уеб адреса и кликнете върху Готово.
  • Кликнете върху Използване на текущите страници.

За да актуализирате страниците, отдясно на страницата кликнете върху „Още“ Още и след това Редактиране или Изтриване.

Проблеми с началната страница или тази при стартиране

Ако използвате компютър (не Chromebook) и виждате начална страница или страница при стартиране, която не сте задали, компютърът ви може да има злонамерен софтуер. Научете как да блокирате нежелани промени в Chrome.

Ако използвате Chromebook на работното си място или в учебно заведение, мрежовият ви администратор може да избере началната ви страница или страниците ви при стартиране вместо вас. Ако е така, няма да можете да ги промените. За повече помощ се обърнете към администратора си.

Избиране на началната ви страница

Можете да контролирате коя страница да се показва, когато кликнете върху „Начална страница“ Отваряне на началната страница.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Под „Облик“ включете Показване на бутона „Начална страница“.
 4. Под „Показване на бутона „Начална страница“ изберете дали да използвате нов раздел, или персонализирана страница.

Бутонът за начална страница ще се показва отляво на адресната лента.

Настройките за Chrome по ваш вкус

Научете как да персонализирате Chrome и да променяте настройките си за браузъра.