Задаване на началната страница и страницата при стартиране

Можете да персонализирате Google Chrome да отваря която и да е страница като начална или такава при стартиране. Двете са различни, освен ако не зададете да бъдат едни и същи.  

 • Страницата при стартиране е тази, която се показва при стартирането на Chrome на компютъра ви.
 • Началната страница е тази, която се отваря, когато кликнете върху бутона за нея: Home button или Open the home page.

Ако началната страница, тази при стартиране или търсещата машина се променят неочаквано, може да имате нежелан софтуер. Научете как да намерите и премахнете такива програми от компютъра си и възстановете настройките си.

Задаване на страницата ви при стартиране

Можете да контролирате каква страница или съответно страници да се показват, когато стартирате Chrome на компютъра си.

Да се отваря нов раздел

Можете да зададете при стартирането на Chrome да се отваря нов раздел.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата, която виждате: тази за меню Chrome menu или „Още“ Още.
 3. Кликнете върху Настройки. (Ако използвате Chromebook, кликнете върху „Показване на разширените настройки“ в долната част на страницата.)
 4. Под „При стартиране“ изберете Да се отваря нов раздел в браузъра.

По подразбиране в новия раздел в браузъра се показва логото на Google, лента за търсене и миниизображения на най-посещаваните от вас сайтове. Вместо това обаче можете да изберете забавна тема.

Продължаване оттам, откъдето сте прекъснали

Можете да зададете в Chrome да се отварят отново същите страници, които сте разглеждали при затварянето на браузъра.

 1. Отворете Chrome.
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата, която виждате: тази за меню Chrome menu или „Още“ Още.
 3. Кликнете върху Настройки. (Ако използвате Chromebook, кликнете върху „Показване на разширените настройки“ в долната част на страницата.)
 4. Под „При стартиране“ изберете Продължаване оттам, откъдето сте прекъснали.

„Бисквитките“ и данните ви се запазват, така че уебсайтовете, в които сте влезли преди това (например Gmail), ще се отворят отново. Ако не искате автоматично да влизате с профила си в тези страници, изпълнете долупосочените стъпки:

 1. Отворете Chrome.
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата, която виждате: тази за меню Chrome menu или „Още“ Още.
 3. Кликнете върху Настройки. (Ако използвате Chromebook, преминете към следващата стъпка.)
 4. В долната част на страницата кликнете върху Показване на разширените настройки.
 5. Под секцията „Поверителност“ кликнете върху Настройки за съдържанието.
 6. В секцията „Бисквитки“ в диалоговия прозорец, който се показва, изберете Съхраняване на локалните данни само докато излезете от браузъра.
 7. Кликнете върху Готово.
Отваряне на конкретен набор от страници

Можете да зададете в Chrome да се отваря която и да е уеб страница.

 1. Отворете Chrome.
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата, която виждате: тази за меню Chrome menu или „Още“ Още.
 3. Кликнете върху Настройки. (Ако използвате Chromebook, кликнете върху „Показване на разширените настройки“ в долната част на страницата.)
 4. Под „При стартиране“ кликнете върху Отваряне на конкретна страница или набор от страници.
 5. Кликнете върху Задаване на страници.
 6. Въведете уеб адреса на страницата, която искате да виждате при отваряне на Chrome.
 7. Кликнете върху ОK.

Проблеми с началната страница или тази при стартиране

Ако виждате начална страница или страница при стартиране, която не сте задали, компютърът ви може да има злонамерен софтуер. Научете как да блокирате нежелани промени в Chrome.

Използвате Chromebook на работното си място или в училище? Системният ви администратор може да избере страницата или съответно страниците ви при стартиране или началната ви страница вместо вас, при което няма да можете да ги променяте тук. Научете за използването на управлявано устройство с Chrome.

Избиране на началната ви страница

Можете да контролирате коя страница да се показва, когато кликнете върху бутона „Начална страница“ горе вляво на екрана си.

 1. Отворете Chrome.
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата, която виждате: тази за меню Chrome menu или „Още“ Още.
 3. Изберете Настройки.
 4. Под „Облик“ поставете отметка в квадратчето до Показване на бутона „Начална страница“.
 5. Под „Показване на бутона „Начална страница“ кликнете върху Промяна, за да изберете началната си страница.

Бутонът за начална страница ще се покаже отляво на адресната лента.