Khôi phục phiên của trình duyệt sau khi Google Chrome gặp sự cố

Google Chrome được phục hồi từ sự cố trình duyệt với ít tổn hại nhất bằng cách khôi phục các trang web từ phiên duyệt trước của bạn. Làm theo các bước sau:

  1. Sau khi Google Chrome gặp sự cố, hãy mở cửa sổ trình duyệt mới.
  2. Tìm thông báo khôi phục ở đầu cửa sổ.

  3. Nhấp vào Khôi phục.

Hãy giúp chúng tôi ngăn ngừa sự cố bằng cách cho phép Google Chrome tự động gửi lại số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố cho Google.