Khôi phục phiên của trình duyệt sau khi Google Chrome gặp sự cố

Google Chrome được phục hồi từ sự cố trình duyệt với ít tổn hại nhất bằng cách khôi phục các trang web từ phiên duyệt trước của bạn. Hãy làm theo các bước sau:

  1. Sau khi Google Chrome gặp sự cố, hãy mở cửa sổ trình duyệt mới.
  2. Tìm thông báo khôi phục ở đầu cửa sổ của bạn: "Google Chrome đã không tắt đúng cách. Để mở lại các trang bạn đã mở, hãy nhấp vào Khôi phục."
  3. Nhấp vào Khôi phục .

Giúp chúng tôi tránh sự cố bằng cách cho phép Google Chrome tự động gửi số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố lại cho Google.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?