Dijeljenje stranica i telefonskih poziva između uređaja

Stranice možete dijeliti među uređajima kada ste prijavljeni i ako je sinkronizacija s Chromeom omogućena na više uređaja.

Dijeljenje stranica sa sobom

  1. Na računalu otvorite Chrome.
  2. Prijavite se na Google račun i uključite sinkronizaciju u Chromeu Chrome.
  3. Otvorite stranicu koju želite dijeliti.
  4. Kliknite adresnu traku a zatim Dijeli Ikona dijeljenja za vlastitu upotrebu.
  5. Odaberite uređaj.
  6. Na odabranom ćete uređaju primiti obavijest o stranici koju ste podijelili sa sobom.
Savjet: vezu ili stranicu također možete kliknuti desnom tipkom a zatim Pošaljite na svoje uređaje.

Dijeljenje telefonskog poziva između uređaja

Na računalu možete odabrati telefonski broj, a da se pritom ponudi opcija da nazovete s Android uređaja.

Na svim uređajima između kojih želite dijeliti morate biti prijavljeni i na tom Google računu mora biti postavljena sinkronizacija s Chromeom. 

  1. Na računalu otvorite Chrome Chrome.
  2.  Odaberite vezu za telefonski broj koji želite nazvati. 
  3.  U dijalogu odaberite uređaj koji želite upotrebljavati. 

Primit ćete obavijest na uređaju koji ste odabrali. Dodirnite obavijest, a zatim nazovite s Android uređaja.