Dijeljenje stranica i telefonskih poziva između uređaja

Stranice možete dijeliti među uređajima kada ste prijavljeni i ako je sinkronizacija s Chromeom omogućena na više uređaja.

Dijeljenje stranica sa sobom

  1. Na Androidu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
  2. U adresnom okviru dodirnite Dijeli Dijeli a zatim Pošaljite na svoje uređaje.
  3. Odaberite uređaj na koji ćete poslati stranicu.
Kada uređaj primi stranicu ili članak koji ste podijelili, pojavit će se obavijest.