هم‌رسانی صفحات و تماس‌های تلفنی بین دستگاه‌ها

اگر به سیستم وارد شده باشید و همگام‌سازی Chrome را در دستگاه‌های مختلف فعال کرده باشید، می‌توانید صفحات را بین دستگاه‌هایتان هم‌رسانی کنید.

هم‌رسانی صفحات با خودتان

  1. Chrome را در رایانه باز کنید؛
  2. وارد «حساب Google» خود شوید و همگام‌سازی را در Chrome Chrome روشن کنید؛
  3. به صفحه‌ای که می‌خواهید هم‌رسانی کنید بروید؛
  4. روی نوار نشانی و سپس هم‌رسانی نماد خودهم‌رسانی ضربه بزنید.
  5. دستگاهی انتخاب کنید؛
  6. در دستگاه انتخاب‌شده، اعلانی درباره صفحه‌ای که با خودتان هم‌رسانی کرده‌اید دریافت خواهید کرد.
نکته:  همچنین می‌توانید روی یک پیوند یا صفحه کلیک راست کنید و سپس ارسال به دستگاه‌هایتان را انتخاب کنید.

اشتراک‌گذاری تماس تلفنی بین دستگاه‌ها

می‌توانید شماره تلفنی را در رایانه انتخاب کنید و از امکان برقراری تماس ازطریق دستگاه Android خود برخوردار شوید.

همه دستگاه‌هایی که می‌خواهید بین آن‌ها اشتراک‌گذاری انجام شود باید با یک «حساب Google» یکسان به سیستم Chrome وارد شده باشند و همگام‌سازی در آن‌ها فعال باشد. 

  1. در رایانه، Chrome Chrome را باز کنید؛
  2.  برای شماره تلفنی که می‌خواهید با آن تماس گرفته شود، یک پیوند انتخاب کنید؛ 
  3.  در کادر گفتگو، دستگاهی را که می‌خواهید استفاده کنید انتخاب کنید؛ 

در دستگاه انتخابی‌تان اعلانی دریافت خواهید کرد؛ روی اعلان ضربه بزنید و تماس را از دستگاه Android خود برقرار کنید.

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
237
false