Sdílení stránek a telefonních hovorů mezi zařízeními

Stránky můžete sdílet mezi zařízeními, ve kterých jste přihlášeni a máte v nich zapnutou synchronizaci Chromu.

Sdílení stránek a telefonních hovorů mezi zařízeními

  1. Na počítači spusťte Chrome.
  2. Přihlaste se k účtu Google a zapněte v Chromu synchronizaci Chrome.
  3. Přejděte na stránku, kterou chcete sdílet.
  4. Klikněte na adresní řádek a poté Sdílet Ikona sdílení se sebou.
  5. Vyberte zařízení.
  6. Na vybraném zařízení dostanete oznámení o stránce, kterou jste sami se sebou sdíleli.
Tip: Můžete také kliknout pravým tlačítkem na odkaz nebo na stránku a pak Odeslat do zařízení.

Sdílení telefonního hovoru mezi zařízeními

Na počítači můžete vybrat telefonní číslo a zavolat ze zařízení Android.

Ve všech zařízeních, mezi nimiž chcete sdílet, musíte být přihlášeni ke stejnému účtu Google a musí být zapnuta synchronizace Chromu.

  1. Na počítači spusťte Chrome Chrome.
  2. Vyberte odkaz pro telefonní číslo, na které chcete zavolat.
  3. V dialogovém okně zvolte zařízení, které chcete použít.

Ve vybraném zařízení se zobrazí oznámení. Klepněte na oznámení a poté ze zařízení Android proveďte hovor.