Comprovar si el navegador Chrome està gestionat

Si feu servir Chrome en un centre educatiu o a la feina, és possible que una empresa, un centre educatiu o un altre grup el gestioni, el configuri o en faci el manteniment.

Si el navegador Chrome està gestionat, l'administrador pot configurar o restringir determinades funcions, instal·lar extensions, supervisar l'activitat i controlar l'ús de Chrome.

Si feu servir un Chromebook, consulteu si està gestionat.

Cap centre educatiu, cap empresa ni cap altre grup no poden gestionar el navegador Chrome de l'iPhone o l'iPad.

Si sou administrador, obteniu més informació sobre Chrome Enterprise per a empreses o centres educatius.