Przeglądanie w trybie ciemnym

Na komputerze możesz korzystać z trybu ciemnego. W Chrome w tym trybie pasek narzędzi i niektóre strony będą ciemne. Dotyczy to na przykład strony ustawień i strony głównej.

Uwaga: z trybu ciemnego można korzystać w systemach Mac OS 10.14 i nowszych oraz Windows 10 i nowszych.

  1. Włącz tryb ciemny na komputerze.
  2. Otwórz Chrome. 

Jak sprawdzić, czy korzystasz z trybu ciemnego czy trybu incognito  

  1. Otwórz Chrome.
  2. Sprawdź, czy w prawym górnym rogu ekranu widzisz:
    • Twój profil Profil: używasz trybu ciemnego.
    • Tryb incognito Incognito: przeglądasz prywatnie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?