แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลการชำระเงินและรหัสผ่านที่บันทึกไว้

คุณบันทึกข้อมูลรายชื่อติดต่อ การชำระเงิน และการลงชื่อเข้าใช้ใน Chrome ได้ หาก Chrome มีปัญหาในการจดจำข้อมูล ให้ลองแก้ไขด้วยวิธีเหล่านี้

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรหัสผ่าน

Chrome ไม่ได้เสนอให้บันทึกรหัสผ่าน

คุณบันทึกรหัสผ่านใน Chrome ได้แม้ว่าจะไม่มีข้อความแจ้งให้บันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อกรอกฟอร์ม
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ป้อนข้อมูลในเว็บไซต์ที่คุณต้องการบันทึกรหัสผ่าน
 3. ที่ด้านขวาของแถบที่อยู่ ให้คลิกรหัสผ่าน บันทึกรหัสผ่าน จากนั้น บันทึก

หากไม่เห็นไอคอนรูปลูกกุญแจ ให้ลบรหัสผ่านแล้วลองลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

ลบรหัสผ่านที่บันทึกไว้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น รหัสผ่าน รหัสผ่าน
 3. ที่ด้านขวาของรายการที่ไม่ถูกต้อง ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำออก

หยุดไม่ให้ Chrome เสนอให้บันทึกรหัสผ่าน

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น รหัสผ่าน รหัสผ่าน
 3. ปิดเสนอให้บันทึกรหัสผ่าน

Chrome ไม่แนะนำรหัสผ่านที่บันทึกไว้

คลิกที่ช่องข้อความเพื่อดูรหัสผ่าน คุณจะเห็นรายการแนะนำซึ่งอิงตามข้อมูลที่บันทึกไว้

หากคุณยังไม่เห็นรายการแนะนำ แสดงว่า Chrome อาจตรวจหาช่องที่ใช้กับรายการนั้นไม่เจอในเว็บไซต์

คุณหาข้อมูลที่บันทึกไว้ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น รหัสผ่าน รหัสผ่าน
 3. ที่ด้านขวาของเว็บไซต์ ให้คลิก "แสดงตัวอย่าง" พรีวิว

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลการชำระเงินและการติดต่อ

คุณบันทึก แก้ไข หรือลบข้อมูลการชำระเงินใน Chrome ได้

Chrome ไม่ได้เสนอให้บันทึกข้อมูลการชำระเงิน

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Chrome คุณจะใช้บัตรของคุณเองได้ด้วยการเพิ่มบัตรลงใน Google Pay โดยทำดังนี้
 1. ไปที่ pay.google.com
 2. เพิ่มข้อมูล โดยทำดังนี้
  • วิธีการชำระเงิน: เลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้น เพิ่มวิธีการชำระเงิน
  • ที่อยู่: เลือกที่อยู่ จากนั้น เพิ่มที่อยู่
ดูว่าการบันทึกวิธีการชำระเงินลงใน Google Pay หมายความว่าอย่างไร
นอกจากนี้ คุณยังเพิ่มข้อมูลการชำระเงินเพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลลงในอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว และจะไม่เห็นข้อมูลการชำระเงินที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์เครื่องอื่น ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเพิ่ม แก้ไข และลบบัตรใน Chrome

เพิ่มหรือเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินที่คุณบันทึกไว้ใน Chrome

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น วิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน หรือ "ที่อยู่และอื่นๆ" ที่อยู่และอื่นๆ
 3. เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลโดยทำดังนี้ 
  • เพิ่ม: ข้าง "วิธีการชำระเงิน" หรือ "ที่อยู่" ให้คลิกเพิ่ม
  • ลบ: ทางด้านขวาของบัตรหรือที่อยู่ ให้คลิกเพิ่มเติม จัดระเบียบ จากนั้น นำออก
หากคุณเพิ่ม แก้ไข หรือลบที่อยู่ และได้เปิดการซิงค์ไว้ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะปรากฏในอุปกรณ์เครื่องอื่นที่คุณใช้ด้วย

แก้ไขข้อมูลการชำระเงินที่บันทึกไว้

คุณแก้ไขข้อมูลใน Chrome ได้หากข้อมูลการชำระเงินที่บันทึกไว้ไม่ถูกต้อง

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น วิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน หรือ "ที่อยู่และอื่นๆ" ที่อยู่และอื่นๆ
 3. ที่ด้านขวาของรายการที่ไม่ถูกต้อง ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข

หากบันทึกวิธีการชำระเงินไว้ใน Google Pay  คุณยังอาจต้องลิงก์ข้อมูลไปยัง Google Pay หรือเปลี่ยนข้อมูลที่ pay.google.com

หยุดไม่ให้ Chrome เสนอให้บันทึกข้อมูลการชำระเงิน

คุณปิดข้อความแจ้งได้หากไม่ต้องการบันทึกข้อมูลใน Chrome โดยทำดังนี้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น วิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน
 3. ปิดบันทึกและกรอกวิธีการชำระเงิน

Chrome ไม่แนะนำวิธีการชำระเงินที่บันทึกไว้

คลิกที่ช่องข้อความเพื่อดูวิธีการชำระเงิน คุณจะเห็นรายการแนะนำซึ่งอิงตามข้อมูลที่บันทึกไว้

หากคุณยังไม่เห็นรายการแนะนำ แสดงว่า Chrome อาจตรวจหาช่องที่ใช้กับรายการนั้นไม่เจอในเว็บไซต์

คุณหาข้อมูลที่บันทึกไว้ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น วิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน

แก้ไขข้อผิดพลาดในการชำระเงิน

หากคุณมีปัญหาในการซื้อสินค้าออนไลน์ ปัญหานั้นอาจเกิดจากบัตรหรือเว็บไซต์ก็ได้

การเรียกเก็บเงิน $0 หรือ $1 ที่คุณไม่รู้จักจากบัตรเครดิต

Google Pay เรียกเก็บเงินชั่วคราว $0 หรือ $1 เพื่อยืนยันว่าบัตรเครดิตของคุณถูกต้อง การเรียกเก็บเงินนี้จะหายไปหลัง 1-7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับธนาคารของคุณ

ข้อผิดพลาด "การเข้าสู่ระบบไม่ปลอดภัย" หรือ "การชำระเงินไม่ปลอดภัย"

หากคุณเห็นข้อความ "การเข้าสู่ระบบไม่ปลอดภัย" หรือ "การชำระเงินไม่ปลอดภัย" ให้ดูสถานะความปลอดภัยดังนี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร