Rješavanje poteškoća s podacima spremljenim u Chromeu

U Chrome možete spremiti svoje podatke za kontakt i prijavu te podatke o plaćanju. Ako nešto ne funkcionira kako treba kada omogućite da Chrome pamti vaše podatke, poteškoću pokušajte riješiti na sljedeće načine.

Sprječavanje upita za spremanje podataka o plaćanju

Ako uopće ne želite spremati svoje podatke u Chrome, možete isključiti prikazivanje upita:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Načini plaćanja.
 3. Isključite opciju Spremi i popuni načine plaćanja.

Sprječavanje upita za spremanje zaporki

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Zaporke.
 3. Isključite opciju Ponudi spremanje zaporki.

Ispravljanje spremljenih podataka

Ako vaši spremljeni podaci nisu točni, možete ih urediti u Chromeu. 

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Načini plaćanja ili Adrese i više.
 3. Desno od netočne stavke kliknite Više Više a zatim Uredi.

Chrome ne nudi spremanje načina plaćanja

Ako je obrazac za plaćanje na web-lokaciji podijeljen u više dijelova, Chrome možda ne može spremiti vašu kreditnu karticu. Karticu možete spremiti tako što ćete je dodati na Google Pay:

 1. Otvorite pay.google.com.
 2. Odaberite Načini plaćanja a zatim Dodavanje načina plaćanja.

Chrome ne nudi spremanje zaporke

I dalje možete spremiti zaporku u Chrome, čak i ako se od vas ne traži automatski da ispunite obrazac.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. Unesite svoje podatke na web-lokaciji za koju želite spremiti zaporku ili karticu.
 3. Desno od adresne trake kliknite Ključ Ključ a zatim Spremi.

Ako ste na mobilnom uređaju ili ne vidite ikonu ključa, izbrišite zaporku i pokušajte se ponovo prijaviti.

Chrome ne predlaže moje spremljene načine plaćanja

Kliknite tekstno polje za kreditnu karticu. Prikazat će se popis prijedloga na temelju vaših spremljenih podataka.

Ako i dalje ne vidite prijedloge, Chrome možda ne može prepoznati prava polja na web-lokaciji.

Chrome ne predlaže moje spremljene zaporke

Kliknite tekstno polje za zaporku. Prikazat će se popis prijedloga na temelju vaših spremljenih podataka.

Ako i dalje ne vidite prijedloge, Chrome možda ne može prepoznati prava polja na web-lokaciji.

Spremljene podatke možete provjeriti na sljedeći način:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Zaporke.
 3. Desno od web-lokacije kliknite Pregled Pregled.
Spremljena kartica na Google Payu ne prikazuje se u Chromeu
Ako želite da se vaše kartice s Google Paya prikazuju u Chromeu, uključite postavke sinkronizacije i uključite opciju Načini plaćanja i adrese s Google Paya.

Ispravljanje pogreški plaćanja

Ako nailazite na probleme prilikom online kupnje, možda postoji problem s karticom ili web-lokacijom.

Nepoznata terećenja od 0 ili 1 USD na kreditnoj kartici
Google Pay potvrđuje valjanost vaše kreditne kartice privremenim terećenjem u iznosu od 0 ili 1 USD. Ono će nestati u roku od 1 do 7 radnih dana, ovisno o vašoj banci.
Poruka pogreške "Prijava nije sigurna" ili "Plaćanje nije sigurno"
Ako vidite poruke "Prijava nije sigurna" ili "Plaćanje nije sigurno", pogledajte sigurnosni status:

Povezani članci