ดูเว็บไซต์ด้วยการปิดตัวบล็อกโฆษณาของ Chrome

คุณจะไม่เห็นโฆษณาในเว็บไซต์ที่มีประสบการณ์ใช้งานโฆษณาที่ไม่ดี เช่น

 • มีโฆษณามากเกินไป
 • โฆษณาสร้างความรำคาญเพราะมีกราฟิกกะพริบหรือเล่นเสียงอัตโนมัติ
 • โฆษณาปรากฏขึ้นก่อนที่คุณจะเห็นเนื้อหา

เมื่อ Chrome บล็อกโฆษณาเหล่านี้ คุณจะเห็นข้อความ "บล็อกโฆษณาที่แทรกแล้ว" และโฆษณาจะถูกนำออกจากหน้าเว็บ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ Chrome บล็อกโฆษณาใน Google บล็อก

ปิดตัวบล็อกโฆษณา

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่ออนุญาตโฆษณาในเว็บไซต์ทั้งหมดได้

 1. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น ขั้นสูง จากนั้น การตั้งค่าเว็บไซต์  จากนั้น โฆษณา 
 2. เปิดบล็อกในไซต์ที่มักแสดงโฆษณาที่แทรก (แนะนำ) 

อนุญาตโฆษณาในบางเว็บไซต์

คุณเพิ่มข้อยกเว้นเพื่ออนุญาตให้โฆษณาแสดงในเว็บไซต์คุณเชื่อถือได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์

 2. ไปที่หน้าเว็บที่คุณเชื่อถือซึ่งมีโฆษณาที่บล็อกไว้
 3. ที่ด้านซ้ายของที่อยู่เว็บ ให้คลิก "ล็อก" ล็อก หรือ "ข้อมูล" ข้อมูล
 4. คลิกลูกศร ลูกศร ทางด้านขวาของ "โฆษณา"
 5. เลือกอนุญาตในไซต์นี้เสมอ
 6. โหลดหน้าเว็บซ้ำ

หยุด Chrome ไม่ให้บล็อกโฆษณาในเว็บไซต์

Chrome จะนำโฆษณาออกจากเว็บไซต์ที่ละเมิดมาตรฐานโฆษณาที่ดีกว่า มาตรฐานไม่สนับสนุนให้ใช้ประเภทโฆษณาที่สร้างความรำคาญแก่ผู้ใช้

หากมีการนำโฆษณาออกจากเว็บไซต์ที่คุณเป็นเจ้าของ โปรดไปที่รายงานประสบการณ์ใช้งานโฆษณา ซึ่งคุณจะได้ทราบปัญหาที่พบในเว็บไซต์และวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
คอมพิวเตอร์ Android