ویرایش کنترل‌های Chrome در Touch Bar (نوار لمسی) Mac

می‌توانید میان‌برهایی را که در هنگام استفاده از Chrome در Touch Bar (نوار لمسی) Mac نمایش داده می‌شوند، سفارشی کنید.

به‌طور پیش‌فرض، دکمه‌‌های عقب بردن، جلو بردن، بازخوانی، صفحه اصلی، جستجو، مورد دلخواه و برگه جدید را می‌بینید.

افزودن دکمه یا فاصله

  1. در رایانه Mac، ‏Chrome را باز کنید؛
  2. در بالای صفحه، روی View (مشاهده) ‏و سپس Customize Touch Bar (سفارشی‌سازی نوار لمسی) کلیک کنید؛
  3. در بالای صفحه رایانه کیفی، روی دکمه‌‌ای کلیک کنید و آن را نگه‌دارید؛
  4. دکمه را به زیر لبه صفحه بکشید. در Touch Bar (نوار لمسی) آن را در حالت برجسته می‌بینید؛
  5. روی Done (تمام) کلیک کنید.

برداشتن دکمه

برای حذف کردن دکمه‌ای که از آن استفاده نمی‌کنید، مکان‌نما را به زیر لبه صفحه حرکت دهید. وقتی دکمه برجسته شد، روی آن کلیک کنید و آن را به طرف بالای صفحه بکشید.

تغییر ترتیب دکمه‌ها

  1. در رایانه Mac، ‏Chrome را باز کنید؛
  2. در بالای صفحه، روی View (مشاهده) ‏و سپس Customize Touch Bar (سفارشی‌سازی نوار لمسی) کلیک کنید؛
  3. دکمه‌ای را لمس کنید و نگه‌دارید؛
  4. دکمه را به محل موردنظر بکشید؛
  5. روی Done (تمام) کلیک کنید.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
237
false