Редактиране на контролите на Chrome в сензорната лента на Mac

Можете да персонализирате преките пътища, които се показват в сензорната лента на вашия Mac, когато използвате Chrome.

По подразбиране ще виждате бутоните за връщане назад, преминаване напред, опресняване, начална страница, търсене, означаване като любимо и нов раздел.

Добавяне или премахване на бутон

  1. Отворете Chrome на компютъра си Mac.
  2. В горната част на екрана кликнете върху View и след това Customize Touch Bar.
  3. На екрана на лаптопа си кликнете върху бутон и задръжте.
  4. Преместете бутона отвъд долния край на екрана. Той ще се открои в сензорната лента.
  5. Кликнете върху Done.

Премахване на бутон

За да премахнете бутон, който не използвате, преместете курсора отвъд долния край на екрана. Когато бутонът бъде откроен, кликнете върху него и го преместете нагоре към екрана.

Пренареждане на бутоните

  1. Отворете Chrome на компютъра си Mac.
  2. В горната част на екрана кликнете върху View и след това Customize Touch Bar.
  3. Кликнете върху бутон и задръжте.
  4. Преместете бутона на желаното място.
  5. Кликнете върху Done.