Generiranje zaporke

Neka Chrome izradi i zapamti snažnu zaporku za vaše online račune.

  1. Otvorite Chrome na računalu.
  2. Provjerite jeste li prijavljeni u Chrome.
  3. Otvorite željenu web-lokaciju i registrirajte se za račun.
  4. Kliknite tekstni okvir za zaporku a zatim Predloži snažnu zaporku.
    • Ako ne vidite tu opciju, desnom tipkom kliknite tekstni okvir za zaporku, a zatim kliknite Generiraj zaporku.
  5. Vidjet ćete pregled zaporke. Da biste potvrdili, kliknite Upotrijebite predloženu zaporku.
  6. Dovršite registraciju za račun.
Vaša generirana zaporka automatski se sprema na vaš Google račun.

 Ako web-lokacija ne prihvaća zaporku koju je predložio Chrome, obavijestite nas. 

Saznajte više o upravljanju spremljenim zaporkama