Generiranje zaporke

Neka Chrome izradi i zapamti snažnu zaporku za vaše online račune.

Kada je sinkronizacija uključena za zaporke u Chromeu, vaše se zaporke spremaju na vaš Google račun.
U suprotnom, zaporke se pohranjuju samo u Chromeu na računalu.

  1. Na računalu otvorite Chrome.
  2. Uključite sinkronizaciju u Chromeu.
  3. Otvorite željenu web-lokaciju i registrirajte se za račun.
  4. Kliknite tekstni okvir za zaporku a zatim Predloži snažnu zaporku.
    • Ako se ta opcija ne prikazuje, kliknite tekstni okvir za zaporku desnom tipkom, a zatim kliknite Generiraj zaporku.
  5. Vidjet ćete pregled zaporke. Da biste potvrdili, kliknite Upotrijebite predloženu zaporku.
  6. Dovršite registraciju za račun. Zaporka se automatski sprema u Chrome.

 Ako web-lokacija ne prihvaća zaporku koju je predložio Chrome, obavijestite nas. 

Saznajte više o upravljanju spremljenim zaporkama