Генериране на парола

Използвайте Chrome за създаване и запомняне на надеждни пароли за онлайн профилите ви.

Когато синхронизирането е включено за паролите в Chrome, те се запазват в профила ви в Google.
В противен случай паролите ви се съхраняват само в Chrome на компютъра ви.

  1. Отворете Chrome на компютъра си.
  2. Включете синхронизирането в Chrome.
  3. Посетете уебсайт и си регистрирайте профил.
  4. Кликнете върху полето за парола и след това Предложение за надеждна парола.
    • Ако не виждате тази опция, кликнете с десен бутон върху полето за парола, след което кликнете върху Генериране на парола.
  5. Паролата ще се покаже. За да потвърдите, кликнете върху Използване на предложената парола.
  6. Завършете регистрирането на профила си. Паролата ви автоматично ще се запази в Chrome.

 Ако даден уебсайт не приема предложената от Chrome парола, уведомете ни

Научете повече за управлението на запазените пароли