Dodavanje Chromea na donju traku iPhonea

Kad instalirate Chrome na iPhoneu ili iPadu, lakše ćete ga pronaći i otvoriti ako ga dodate na donju traku:

  1. Oslobodite prostor tako što ćete dodirnuti i zadržati neku od aplikacija na donjoj traci.
  2. Povucite aplikaciju prema gore i ispustite je na početni zaslon.
  3. Dodirnite i zadržite aplikaciju Chrome Chrome.
  4. Povucite aplikaciju Chrome prema dolje i ispustite je na donju traku.
  5. Pritisnite gumb početnog zaslona.